Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
SO 44.3 Areálové komunikácie a spevnené plochy objektu B a SO 43 Promenáda (pojazdný chodník) ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence“ 06.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 44.2 Areálové komunikácie a spevnené plochy A.II ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence - I. etapa“ 06.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 44.1 Areálové komunikácie a spevnené plochy A.I ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence - I. etapa“ 06.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO35 Osvetlenie promenády SO43 a SO34.5.1 Prípojka NN pre objekt osvetlenie promenády ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence“ na pozemku parc. č. 11486/2, 11486/8 katastrálne územie Nové mesto v Bratislave 06.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba plynovej kotolne Družstevná 5-7 a Trnavská 15, Bratislava na pozemku parc. č. 11276/13 v katastrálnom území Nové Mesto Bratislava 06.02.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava, na pozemku parc. č. 7094/1 katastrálnom území Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave 06.02.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie na povolenie užívať stavbu „Vstavba bytu č. 18 do podkrovia bytového domu“ v bytovom dome so súpis. č. 1672 na ulici Ukrajinská č. 10 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11872/3 v katastrálnom území Nové Mesto 26.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nebytový priestor č. 02/2 na prízemí bytového domu na Nobelovej ul. č. 8 v Bratislave so súp. č. 1291, na pozemku parc. č. 13442/1 v katastrálnom území Nové Mesto 25.01.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba plynovej kotolne v objekte bytového domu Športová č.1 a Bartoškova č. 4 Bratislava na pozemku parc.č. 11299/4 a 11299/7 v k.ú. Nové Mesto v Bratislave 24.01.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na stavbu SO-08 Komunikácie a spevnené plochy ako časť stavby s názvom „Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 15132/55,60,93,95,96 a 97, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 18.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatočné povolenie stavby a užívanie „Garáž“, budova bez označenia súpisným číslom, na pozemku parc.č. 5413/5 (zast. plochy a nádvoria), v katastrálnom území Vinohrady, na Ďumbierskej ul. v Bratislave 17.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie užívania stavby „Obnova bytového domu spôsobom tepelnej ochrany, odstránenie systémovej poruchy typ f) na Skalickej ceste 2,4,6“ so súpisným č. 1145, na pozemkoch parc. č. 13179/2,3,4, v katastrálnom území Nové Mesto 17.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Zateplenie BD Kraskova 4-10 – štítové steny“ so súpisným č. 1627, na pozemkoch parc. č. 11888/ 1, 2, 3, 4, v katastrálnom území Nové Mesto 17.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prerušenie kolaudačného konania na stavbu „Zateplenie bytového domu na Pionierskej ul. č. 2“, so súpisným č. 1589, na pozemku parc. č. 11983, v katastrálnom území Nové Mesto 17.01.2017 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania na stavbu: „Oprava a zateplenie bytového domu Vajnorská 81,83, Bratislava – Nové Mesto“, súpisné č. 1324, na pozemkoch parc. č. 12369/1 a 12369/2 v katastrálnom území Nové Mesto 16.01.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie na umiestnenie reklamnej stavby - 1 ks osvetlený MESH baner lichobežníkového tvaru na fasáde rodinného domu súp.č. 12232 na pozemku parc. č. 4793/14, k.ú. Vinohrady, na Sliačskej ul. 2/A v Bratislave 13.01.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby" Nadstavba bytového domu Vajnorská 69-73 " , na pozemkoch parc. č. 12288, 12290/1 v katastrálnom území Nové Mesto 10.01.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 11922/1, 11922/2, 11922/3, 11903/215 v katastrálnom území Nové Mesto 04.01.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie a obnova bytového domu, na ul. Nám. Biely kríž 2,4,6 v Bratislave na pozemku parc. č. 13173/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.01.2017 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, súpisné č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto 03.01.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore