Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania "Obnova bytového domu Legionárska 23 v Bratislave " na pozemku parc. č. 21305/2 v katastrálnom území Nové Mesto 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Odstránenie systémových porúch balkónov a lodžií bytového domu Račianska 81, 83 a 85 " na pozemkoch parc. č. 12171, 12172 a 12173 v katastrálnom území Nové Mesto 20.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Nadstavba bytového domu " na Moravskej ul. č. 3 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11424 v katastrálnom území Nové Mes 20.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 01 Nové NN káblové vedenie, ktorý je súčasťou stavby:" BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na pozemku parc. č. 6194/14, k. ú. Vinohrady, Vidlicová ul. a Cesta na Kamzík v Bratislava 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava " na pozemkoch parc. č: 19470/66, 19470/67, 19470/69, 19470/71, 19470/340 19470/369, 19470/370, 19470/373, 19470/386, 19470/387 a 19470/388 v katastrálnom území Vinohrady 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Račianska 5-7" na pozemku parc. č. 11930/1 a 11930/2 v katastrálnom území Nové Mesto 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o úprave podkladov žiadosti o stavebné povolenie „ Rekonštrukcia bytu č. 8 s prístavbou dvoch balkónov“ Bytový dom Škultétyho 2, 4, na pozemku parc. č. 11364, k. ú. Nové Mesto 20.12.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby "Bratislava_Hattalova-1977BR, optické pripojenie" ako inžiniersku stavbu pre miestnu elektronickú komunikačnú sieť na pozemkoch reg. C parc. č.: 12795/20, 12782/2, 12780/1 a reg. E. parc. č: 21968/1 k. ú. Nové Mesto 18.12.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rodinný dom LM Koliba – Záruby III“, na pozemkoch – rodinný dom: parc. č. 18204/1, 18203/2, 18205, inžinierske siete: 18204/1, 18211/11, 18202, 22302 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.12.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie – Nové Mesto 13.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Jiskrova 1, 3, Bratislava,“ so súp. č. 5, na ul. Jiskrova č. 1, 3, na pozemkoch parc. č. 10389/1, 10390/1 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 13.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 401 – Areálové spevnené plochy“ v rámci stavby „Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“ v areáli firmy Protetika na Bojnickej ul. 10 v Bratislave na pozemku parc. č. 13608/4, 13608/25, 13608/70, katastrálne územie Nové Mesto 13.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekreačný dom“, lokalita Koliba - Vtáčnik, na ulici Sovia, na pozemku parc. č. 18052/32 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.12.2018 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Biely kríž 12.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výmena výťahov bytového domu na Račianskej 79 10.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Polyfunkčný bytový dom Račianska 07.12.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“, v budove pre školstvo so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2,4,15,16,17,18,50,52, v katastrálnom území Ružinov, v areáli základnej školy na Borodáčovej ul. č. 2 v Bratislave 30.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušení konania: „Rekonštrukcia podkrovia obytného domu, Legionárska 5, Bratislava“ na pozemku parc. č. 10383 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 30.11.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO – 03 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy “ na Račianskej 20/A v Bratislave na pozemku parc.č.11462/1 a 11462/43 katastrálne územie Nové Mesto v rámci stavby „Nadstavba bytového domu Račianska“ v Bratislave 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore