Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Inžinierska stavba ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence“ na pozemkoch parc. č. 11476/34, 11476/31, 11486/2, 11486/6, 11486/7, 11486/8, 11486/9, 11486/10 a 21995 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 01.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova, zateplenie a odstránenie systémových porúch BD Višňová 7 v Bratislave“ so súpisným č. 2928, na pozemku parc. č. 5803/7, v katastrálnom území Vinohrady 31.05.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu: „Zateplenie a obnova BD Račianska 43 v Bratislave“, súpisné č. 1513, na pozemku parc. č. 11825/3, v katastrálnom území Nové Mesto 31.05.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní zariadenia obchodu č. 9901 bytového domu so súp. č. 13152 na pozemku parc. č. 11765/3 v katastrálnom území Nové Mesto, na Račianskej ul č.69/B v Bratislave na byt 30.05.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania - "Dom Varšavská", k. ú. Nové Mesto 30.05.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením “Obytný súbor Urban Residence -I. etapa“, Časť stavby: Penziónový dom A.I Stavebný pozemok: parc. č. 11486/7, Katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 25.05.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu „Obnova bytového domu“, na Račianskej ul. č. 47,49,51, na pozemkoch parc. č. 11817/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 24.05.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opakované doposlanie oznámenia o začatí územného konania zmeny dokončenej stavby : Názov stavby: „Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňova 8“ Miesto stavby: na pozemku parc. č.: 5930/14 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 23.05.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Začatie územného konania o stavebnej uzávere lokality Nobelova 23.05.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova a zateplenie bytového domu 25-27“, na Peknej ceste 25-27 so súp. číslom 2560 na Peknej ceste č. 25-27, na pozemku parc. č. 18996/2 v katastrálnom území Vinohrady 22.05.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia č. 996/2016/UKSP/VIDM-43 zo dňa 26.4.2016 na stavbu:" Bytový dom Vajnorská " na Vajnorskej ulici v Bratislave 18.05.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní spoločného priestoru v suteréne bytového domu so súp. č. 10634 na pozemku parc. č. 11264 v katastrálnom území Nové Mesto, na ulici Pri starej prachárni č.4 v Bratislave na 3 pivnice 18.05.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby "Bratislava_Hattalova-1977BR, optické pripojenie" ako líniovú inžiniersku stavbu pre elektronickú komunikáciu na pozemkoch reg. C parc. č.: 12795/20, 12782/2, 12780/1 a reg. E. parc. č: 21968/1 katastrálne územie Nové Mesto 17.05.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie na povolenie stavby „BA Stromová NNK“ na pozemkoch parc. č. C 5750/67, E 5548, C 21648/4 a C 5440/81 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 17.05.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením "Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava - 1. etapa" , Penzionový dom A.I 16.05.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena povolenej reklamnej stavby spojená so zmenu doby trvania reklamnej stavby - na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18, 19, k. ú. Nové Mesto 15.05.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena povolenej reklamnej stavby spojená so zmenu doby trvania reklamnej stavby - na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp. č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/17, k. ú. Nové Mesto 15.05.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Administratívna budova súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 10.05.2017 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí územného konania zmeny dokončenej stavby - nadstavbou Názov stavby: „Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňova 8“ Miesto stavby: na pozemku parc. č.: 5930/14 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 10.05.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA – OKS - Nové Mesto, Cesta mládeže, TS, NNK“ v objektovej skladbe: SO 01 - NN káblové vedenie a PS 01 - Výmena NN rozvádzača v TS, na ulici Cesta mládeže v Bratislave 10.05.2017 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore