Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Odvolacie konanie: Územné rozhodnutie 919/2017/UKSP/POBA-UR-13, "Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie", k. ú. Nové Mesto 14.11.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova bytového domu, Česká 5, 7, 7A“ so súp. č. 3002, na pozemkoch parc. č. 11344/5 a 11344/6 v katastrálnom území Nové Mesto 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 5 na prízemí bytového domu so súpisným č.269 na pozemku parc. č. 11564/1 v katastrálnom území Nové Mesto, na Osadnej 8 v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 27 na 9. NP bytového domu so súpisným č.11301 na pozemku parc. č. 5619/4 a 5617/1 v katastrálnom území Vinohrady, na Rozvodnej 13/c v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba bytov do podkrovia, bytového domu na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej 38, 40 v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania : "Obytný súbor Panoráma - Koliba" na pozemkoch parc. č. 4883/1, 4883/2 a 4884 v katastrálnom území Vinohrady 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Park pod Kolibou" na pozemkoch parc. č. 4875/1-4, 4880, 4881, 4882/1-2 v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Tupého ul. v Bratislave 14.11.2017 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Nadstavba bytového domu Vajnorská 69-73" na pozemku pare. č. 12288 v katastrálnom území Nové Mesto 14.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom “Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava“ 14.11.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova bytového domu Sibírska 53-65 Bratislava" na pozemkoch parc.č. 11777/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7 Sibírska ulica Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 02.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul. " na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady 02.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o odstránení stavby "Polyfunkčný bytový dom Račianska" na Račianskej ulici, k.ú. Nové Mesto 30.10.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku parc. č. 17090/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 1516, reklamná stavba č. 184 30.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BELLAVITA RESIDENCE – SO 05 Prístupové komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch parc. č. 4431/1, 4796/1,4797,4798/1,4800/1/2/7/8/9/12/13/14/15, 4802/29, 2961/2 k.ú. Vinohrady 30.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Lakeside Park Bratislava - Phase - účelová komunikácia SO A2.03 Komunikácie a spevnené plochy" na pozemkoch par. 15115/70,120,121,122, k. ú. Nové Mesto 30.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolacie konanie: Územné rozhodnutie 921/2017/UKSP/POBA-UR-08 "Bratislava_Hattalova-1977BR, optické pripojenie", pozemky reg. C parc. č.: 12795/20, 12782/2, 12780/1 a reg. E. parc. č: 21968/1 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 27.10.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie" na pozemkoch parc. č.: 11962/1, 11903/287, 11903/4, 11903/1, 11903/4, 11903/285, 11903/290, 11903/5, 11903/209 a 11903/208, k. ú. Nové Mesto 26.10.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o stanovisko k zmene projektovej dokumentácie "Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava, I. etapa - časť Penziónový dom AI" 26.10.2017 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bellavita Residence objekty SO-07 Rekonštrukcia TS a SO-08 Prípojka NN ", na pozemkoch parc. č. 4802/29, 4800/1,/2,/7,/8,/9,/12,/13,/14,/15, 4798/1, 4796/1, 4797, 4431/1 v k. ú. Vinohrady – žiadosť o vydanie stavebného povolenia 25.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Byt Pri Bielom Kríži 15" v byte č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto 19.10.2017 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore