Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Postúpenie odvolania - „Jestvujúci objekt – administratívna budova“, so súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 29.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu č. 3341/2017/UKSP/BZDA-R-43, zo dňa 27.11.2017 18.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu č. 3342/2017/UKSP/BZDA-R-42, zo dňa 27.11.2017 18.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 16.05.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zariadenie sociálnych služieb 15.05.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Byt č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.05.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby: "BA_Est. Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – preústenie 22kV vedení" v lokalite ulíc – Vajnorská, Turbínová, Magnetová, Bojnická, Nobelova, Račianska v katastrálnych územiach Nové Mesto a Rača v Bratislave 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby “FTTC TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA JESENIOVA2 - 1220BR, BRATISLAVA_SUCHA -1981 BR, optické pripojenie“ , k. ú. Vinohrady 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby FTTH_LIMBOVÁ - 0288BR, BRATISLAVA - Na Revíne - 1279BR, DERERA - 1100BR, PROKOPA VELKEHO - 0010BR, TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA - JESENIOVA - 1220BR, BRATISLAVA - SUCHA - 1981BR, optické pripojenie 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie zvyškov murovaných radových garáží a stavieb garáží, ktorá neslúži svojmu účelu v lokalite Zátišie 09.05.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 70 na Družstevnej ulici č.4, 6, 8, v Bratislave na pozemku parc.č. 11258/3 v katastrálnom území Nové Mesto 09.05.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Stromová NNK“ v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5750/67, 21648/4, 5440/81 a „E“ 5548 v katastrálnom území Vinohrady 07.05.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia bytu č. 6, Vajnorská 7, Bratislava“, v bytovom dome so súpisným č. 1306 na pozemku parc. č. 11361 v kat. území Nové Mesto 07.05.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia - „Rodinný dom – Pluhová 64, Bratislava III.“ na pozemku parc. č. 12818/1 kat. území Nové Mes 07.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Návrh zdroja tepla, Bytový dom Pri Starej Prachárni 13-15,“ na ul. Pri Starej Prachárni 13, 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11276/8, katastrálne územie – Nové Mesto 07.05.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"ZS a RR bod BA Brusnicová BA BRU a nn prípojka" na pozemku parc. č. 18052/47 v katastrálnom území Vinohrady, ktorá spočíva v predĺžení doby dočasnosti stavby 07.05.2018 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania "Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady 07.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rodinného domu Pluhová“, na Pluhovej 64, na pozemkoch parc. č. 12818/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt SO 01 Nové NN káblové vedenie, ktorý je súčasťou stavby:" BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na parc. č. 6194/14, v registri KN E, v k. ú. Vinohrady, ul. Vidlicová a Cesta na Kamzík 24.04.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia „Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v Bratislave,“ na parc. č. 11308/3, katastrálne územie – Nové Mesto 23.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore