Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Novostavba garáže a ateliéru zapustená do svahu“ na pozemkoch parc. č. 5812, 5813 v katastrálnom území - Vinohrady, na Uhrovej ulici č. 10 v Bratislave 15.10.2018 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom LM Koliba – Záruby III“, na pozemkoch – rodinný dom: parc. č. 18204/1, 18203/2, 18205, inžinierske siete: 18204/1, 18211/11, 18202, 22302 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 11.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere „Biely kríž“ 11.10.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Byt v bytovom dome“ (stavebné úpravy v byte č. B1.108) v bytovom dome na Frankovskej ulici 1A súp. č. 13162 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4855, 4848/2, 4853/4, 4854/5 v katastrálnom území Vinohrady 04.10.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba – 2 ks umiestnené na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9A,9B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/18,19, katastrálne územie Nové Mesto 01.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba - 1ks umiestnená na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/17, katastrálne územie Nové Mesto 01.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 101 – 14 parkovacích miest“ v lokalite Tupého ulici v Bratislave na pozemku parc.č.4881/1, 4875/4, 4875/5 katastrálne územie Vinohrady pri obytnom súbore Park pod Kolibou 28.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Stavebné úpravy v byte č. 17“ na 4. p bytového domu, so súpisným č. 212, na pozemkoch parc. č. 11732, 11733, 11734 a 11735, v katastrálnom území Nové Mesto, na ul. Čsl. parašutistov č. 3,5,7,9 — vo vchode č. 3, v Bratislave 27.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zmene PD k vydaniu územného rozhodnutie "INS FITH BA Odborárska" , k. ú. Nové Mesto, Bratislava 27.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 26.09.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata_UO00079_2019“, na uliciach Jeséniova, Brečtanová, Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Desiata, Čremchová, Jalovcová a Tupého v katastrálnom území Vinohrady 26.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ul. Tylova 17,19 na pozemku parc. č. 13677/6 v katastrálnom území – Nové Mesto, v Bratislave 24.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o novom prejednaní návrhu na umiestnenie stavby “ Parkovisko SZU Kramáre“ pre budovu pozemok parc. č. 5436/4, pre vodovodnú prípojku pozemok parc. č. 21647/1 Katastrálne územie Vinohrady 24.09.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie – Nové Mesto 24.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu - ´Domy Kramáre´, na pozemkoch parc. č. 5783/13; 5787/1,3,9,10,11,12,13; 5785/1,2; 5786/3,4,5; 5701/110,122,123; 5798/5,11; 5799/1,2,4; 5800/2 a 5540/12, v k.ú. Vinohrady, na uliciach Jelšová, Uhrová 21.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete (´VEKS´) – Oznámenie: „Modify Unified Radio, Modify eNODE B 1344BR (18199_GEO), 1344BR_Legionárska 23_Bratislava“ 21.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava dverného otvoru“, v byte č. 2 na 1.poschodí v bytovom dome so súp. č. 1604, na pozemkoch parc. č. 11777/1,2,3,4,5,6,7 v katastrálnom území Nové Mesto, na Sibírskej ul. č. 53,55,57,59,61,63,65 – vo vchode č. 57, v Bratislave 21.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní skladového priestoru č.4 v suteréne polyfunkčnej budovy so súp. č.13356 na pozemku parc. č. 23077/10 a 4934/201 v katastrálnom území Nové Mesto, na Starej Vajnorskej 17/E v Bratislave 20.09.2018 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení návrhu na umiestnenie stavby: “Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“, na pozemkoch parc. č.: 11427/1, 11427/2, 11427/3 a 11436/9, prípojka NN aj na pozemku parc. č. 11436/2 , k. ú. Nové Mesto 20.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Obnova a zateplenie bytového domu Halašova č. 36, Bratislava,“ súp. č. 746, na ul. Halašova č. 36, na pozemku parc. č. 12348 v katastrálnom území Nové Mesto 19.09.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore