Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2


Za kasárňou 2
831 03 Bratislava
tel: 02/44 250 803
email: skola@zakasarnou.sk
www: www.zakasarnou.sk

Riaditeľ školy: PaedDr. Monika Hulenová, 02/44 250 803, riaditel@zakasarnou.sk
Deň otvorených dverí: 29. marec 2017 (od 8.45 do 11.30 h)
Zápis do 1. ročníka školského roka 2017/2018: 7. apríla 2017 piatok (od 14.00 hod. do 18.00 hod.), 8. apríla 2017 sobota (od 8.00 hod. do 12.00 hod.)

Profil školy:

POSILNENÉ JAZYKY A POČÍTAČ OD 1. ROČNÍKA

Škola je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov. Povinná je nemčina už od 1. ročníka a angličtina od 3. ročníka. Ďalšie cudzie (nepovinné) jazyky: taliančinu, ruštinu, španielčinu sa žiaci môžu učiť formou krúžkov. V 8. alebo 9. ročníku majú žiaci možnosť získať doklady o znalosti nemeckého alebo anglického jazyka (Deutsches Sprachdiplom v NJ, Cambridge certifikát v AJ), ktoré sú platné na celom svete. Žiaci sa môžu zúčastniť výmenných pobytov v Nemecku v rámci projektu Erasmusplus.
Výučba jazykov je posilnená zahraničnými lektormi v NJ a AJ, návštevami partnerských škôl v Rakúsku a metódou CLIL (vyučovanie cudzieho jazyka cez ostatné predmety). Žiaci od 1. ročníka pracujú s počítačom a internetom. V škole funguje stredisko športovej gymnastiky, športové krúžky - futbal, florbal, krasokorčuľovanie, plávanie, hudobná a výtvarná výchova, folklórny súbor Slniečko a iné.
Škola a jej areál prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Zateplili sa a kompletne zrekonštruovali fasády budov školy, jedálne aj telocvične, vymenili sa okná a vstupné dvere. Zmodernizovalo sa športové ihrisko, pribudli nové herné prvky, opravili chodníky a vysadila nová zeleň.

2 % z dane:

ZŠ s MŠ Za kasárňou 2
Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou
Adresa sídla: Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 42257034
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup učebných pomôcok, tabúľ, modernizácia učební
Kontakt: Katarína Rumanovičová
Informácie: www.zakasarnou.sk

MŠ Šancova 65
Obchodné meno: Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová
Adresa sídla: Šancová 65, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 30869862
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku.
Kontakt: Marek Rudohradský
Informácie: www.mssancova.szm.com/index.html?id=3
  

Súčasti základnej školy:
Materská škola Šancova 65

 

Hore
Hore
Hore