Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Voľné nehnuteľnosti - na prenájom

Dražba

V tejto chvíli žiadny objekt

Nebytové priestory

Hálkova 11 - kancelárske priestory
Konská železnica
Makovického 4
Škultétyho 10
Vajnorská 126
Vernosť Nobelova
Račianska 87

Ochranné stavby civilnej ochrany (OC kryty)

Zoznam stavieb a ich charakteristika


Verejná obchodná súťaž

V tejto chvíli žiadny objekt 

Základná škola

Základná škola  Cádrova 23

 

 Vytvorené: 17.04.2014 10:03, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore