Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Miestne zastupiteľstvo

Starosta Rudolf Kusý a prednosta Ľudovít Kollárik na rokovaní miestneho zastupiteľstva.Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Junácka č. 1
832 91 Bratislava
 

Miestne zastupiteľstvo

Je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti. Je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štvorročné obdobie. Funkčné obdobie končí zložením sľubu novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Nové Mesto má 25 poslancov, ktorí boli zvolení v 4 volebných obvodoch a 45 volebných okrskoch.


Pozvánky na rokovanie zastupiteľstva
Uznesenia zastupiteľstva
Materiály k rokovaniu zastupiteľstva
Vecný plán zasadnutí miestnej rady a zastupiteľstva
Časový plán zasadnutí miestnej rady, zastupiteľstva a komisií
Stenografické záznamy
Výsledky hlasovaní MZ
Poslanci
Videozáznamy z rokovania zastupiteľstva
Prehľad príjmov volených zástupcov a funkcionárov samosprávy a riaditeľa kancelárie starostu
Odmeňovací poriadok samosprávy - úplné znenie
Príloha č. 1 odmeňovacieho poriadku
Dodatok č. 1

Kompletné videozáznamy z rokovania zastupiteľstva na stránke TV Bratislava

 Vytvorené: 28.12.2009 18:00,
Hore
Hore
Hore