Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Rekonštrukcia nebytového priestoru, zmena polohy vstupu do priestoru úradu“ v nebytovom priestore č. 3-2 na prízemí bytového domu so súp. č. 10097 na Trnavskej ceste č. 7 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11250 v katastrálnom území Nové Mesto 07.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 01B Asanácia žeriavových dráh a zvyškov stavieb, SO 01C Asanácia komína“, ktoré sú súčasťou stavby „Polyfunkčný bytový dom Račianska“ na Račianskej ulici, k.ú. Nové Mesto na pozemkoch parc. č. 13072, 13077/3, 13077/6, 13077/9, 13073/19, 13073/20 07.06.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„REKREAČNÁ CHATA - NOVOSTAVBA“ v lokalite Vtáčnik, na pozemkoch parc. č. 18052/12, 18052/74 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 07.06.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné objekty - súčasť stavby " Obytný súbor Panoráma – Koliba, " na Svätovavrineckej ulici v Bratislave 07.06.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ulici Vihorlatská 2 v Bratislave, súpis. č. 1019, na pozemku parc. č. 13689/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 05.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom Riazanská 48-50, Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 12272/1,/2, na Riazanskej ulici v Bratislave“ v katastrálnom území Nové Mesto 05.06.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba garáže a ateliéru zapustená do svahu“ na pozemkoch parc. č. 5812, 5813 v katastrálnom území - Vinohrady, na Uhrovej ulici v Bratislave 04.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí stavebného konania „OC Matrix Mall, SO 11 Obchodné centrum, administratíva, SO 21 Skladovanie odpadov, SO 22 Reklamný pilier, SO 32 Sadové úpravy, SO 411 Vodovodná prípojka, SO 412 Areálový rozvod vody, SO 421" 04.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na účel vybudovania výlezu na strechu bytového domu Legionárska č. 7, 831 04 Bratislava 30.05.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „Jestvujúci objekt – administratívna budova“, so súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 29.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu č. 3341/2017/UKSP/BZDA-R-43, zo dňa 27.11.2017 18.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu č. 3342/2017/UKSP/BZDA-R-42, zo dňa 27.11.2017 18.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 16.05.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zariadenie sociálnych služieb 15.05.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Byt č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.05.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby: "BA_Est. Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – preústenie 22kV vedení" v lokalite ulíc – Vajnorská, Turbínová, Magnetová, Bojnická, Nobelova, Račianska v katastrálnych územiach Nové Mesto a Rača v Bratislave 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby “FTTC TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA JESENIOVA2 - 1220BR, BRATISLAVA_SUCHA -1981 BR, optické pripojenie“ , k. ú. Vinohrady 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby FTTH_LIMBOVÁ - 0288BR, BRATISLAVA - Na Revíne - 1279BR, DERERA - 1100BR, PROKOPA VELKEHO - 0010BR, TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA - JESENIOVA - 1220BR, BRATISLAVA - SUCHA - 1981BR, optické pripojenie 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie zvyškov murovaných radových garáží a stavieb garáží, ktorá neslúži svojmu účelu v lokalite Zátišie 09.05.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 70 na Družstevnej ulici č.4, 6, 8, v Bratislave na pozemku parc.č. 11258/3 v katastrálnom území Nové Mesto 09.05.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore