Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova bytového domu T06B KE“, so súpisným č. 2753, na ul. L. Dérera 10, 831 01 Bratislava, na pozemku parc. č. 6083/4 a 6089/3 v katastrálnom území Vinohrady 11.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní stavby: "ZS a RR bod BA Brusnicová BA BRU a nn prípojka" na pozemku parc. č. 18052/47 v katastrálnom území Vinohrady, v záhradkárskej osade Koliba - Vtáčnik 10.07.2018 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena dokončenej stavby bytového domu Račianska 20/A – nadstavbou s názvom „Lofty Kominárska“, k. ú. Nové Mesto 10.07.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v Bratislave“ na Osadnej ul. v Bratislave na pozemku parc. č. 11308/3 v katastrálnom území Nové Mesto 10.07.2018 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Budyšínska 6 v Bratislave,“ na ul. Budyšínska 6, na pozemku parc. č. 11557 v katastrálnom území Nové Mesto 10.07.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava“ na pozemkoch par. č. 12082/1, 12082/6, 12082/7, 12082/8 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.07.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Oprava plochých terás nad bytmi bytového domu na ulici Odbojárov 4-8 " v Bratislave na pozemku parc. č. 11292/1, 11292/2 a 11292/3 v katastrálnom území Nové Mesto 29.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Renovácia obytného domu na Osadnej ulici č. 9“, so súpisným č. 263, na ulici Osadná 9 v Bratislave, uskutočňovanej na pozemkoch s parc. č. 11556/54 v katastrálnom území Nové Mesto 28.06.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí stavebného konania - „Prístavba skladu na bicykle“ na pozemkoch parc. č. 6770, 6769/1 v katastrálnom území - Vinohrady, na Hlavnej ulici v Bratislave 27.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s kaviarňou“ pozostávajúcu z objektovej skladby: SO 01 Rodinný dom s kaviarňou, SO 02 Oplotenie, SO 03 Terénne a sadové úpravy, SO 04 Kanalizačná prípojka, SO 05 Vodovodná prípojka, SO 07 NN prípojka na Sliačskej ul. Bratislava,Vinohrady 26.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového, strešného plášťa, obnova balkónov a spoločných priestorov bytového domu Račianska 47,49,51 v Bratislave “, súp.č. 1515 na pozemkoch parc.č. 11817/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 26.06.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu, Česká 5, 7, 7A“ so súp. č. 3002, na pozemkoch parc. č. 11344/5 a 11344/6 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.06.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Vajnorská 22-24, Pri starej prachárni 1 v Bratislave“ so súpisným číslom 1350, na pozemkoch s parcelnými číslami 11303/1, 11303/2 a 11303/3 v katastrálnom území Nové Mesto na ulici Vajnorská 22-24 a Pri starej prachárni 1 26.06.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 25.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Byt v bytovom dome“ v bytovom dome na Frankovskej ulici 1A súp. č. 13162 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4848/2,4,5 v katastrálnom území Vinohrady 25.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rodinného domu Pluhová“, na ul. Pluhová 64, na pozemku parc. č. 12818/1, 12818/2 a prípojka NN aj na pozemku parc. č. 12830 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstúpenie odvolania „ Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady 13.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO – 08 Komunikácie a spevnené plochy a SO – 09 Rekonštrukcia a úprava chodníka“ na Sliačskej ulici v Bratislave na pozemku parc.č.4779, 4778, 4777, 4776 a 22296/8 katastrálne územie Vinohrady v rámci stavby „ Rodinný dom s kaviarňou” 12.06.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Zateplenie bytového domu“ na ulici Odborárska 38, 40 v Bratislave, súpis .č. 1281, na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto 12.06.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o predĺženie lehoty doplnenia podkladov k vydaniu stavebného povolenia – Odpoveď „Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 – 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa“, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto 11.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore