Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Parkovisko SZU Kramáre

Názov akcie: Parkovisko SZU Kramáre
Navrhovateľ: ProPark GROUP a. s., Krížna 47, 811 07  Bratislava v zastúpení spoločnosťou EKOJET s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04  Bratislava
Zámer: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/parkovisko-szu-kramare

Konanie podľa Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA)
  1. Oznámenie o začatí konania zo dňa 03.04.2019
  2. Oznámenie pre občanov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zo dňa 21.04.2017
  3. Stanovisko k zámeru zo dňa 06.03.2017
  4. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 21.02.2017
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)
  1. Rozhodnutie zo dňa 11.06.2019
  2. Územné rozhodnutie zo dňa 16.10.2018
  3. Územné rozhodnutie zo dňa 30.05.2018


Vytvorené: 22.02.2017 12:08, webman
Hore
Hore
Hore