Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Vedúci sociálneho zariadenia Detské jasle, Robotnícka ul. 11, Bratislava 10.01.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Pacovné pozície: upratovačka + výdaj stravy pre denné centrá seniorov a pracovník do sociálnej výdajne (znížený pracovný úväzok) 29.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent pre správu elektronickej registratúry 21.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci sociálneho zariadenia Detské jasle, Robotnícka ul. 11, Bratislava 15.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre úsek školstva (školský úrad) 12.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent koordinátora Komunitného centra 12.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent miestnych poplatkov- poplatkov za miestny rozvoj 09.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá záujemcov (znížený pracovný úväzok) na pracovné pozície: upratovačka + výdaj stravy pre denné centrá seniorov a pracovník do sociálnej výdajne 07.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá Odborného pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania 07.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/kuchárka do detských jasiel Robotnícka 11 v Bratislave 05.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník pre oddelenie Výstavby, investícií a správy majetku – Referent 30.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá kuchára/kuchárku do detských jasiel Robotnícka 11 29.11.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Údržbár správy budov - šofér (na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti) 23.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta pre správu elektronickej registratúry 22.11.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti ochrany prírody (na čas zastupovania počas materskej dovolenky) 18.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO (na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti) 14.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Informátor - vrátnik 14.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Informátor vrátnik 11.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Asistenta koordinátora Komunitného centra 07.11.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Člen komisie na vyhodnotenie ponúk predkladaných vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto 03.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore