Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„SO 0171 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie (ul. Tegelhoffa)“ v Bratislave, na pozemku parc. č. 11281/17, 11284, 11285/1, 11285/2, 15125, 21956, 23013/1, v katastrálnom území Nové Mesto 16.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Račianska 20A,“ budova so súp. č. 11577, na ul. Račianska č. 20/A v Bratislave, na pozemku parc. č. 11462/3 v kat. území Nové Mesto 16.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks obojstrannej reklamnej stavby - oceľová konštrukcia s dvoma stĺpikmi osadenými do terénu, a s reklamnými plochami, bez označenia na Odborárskej ulici 16.09.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Družstevná 5-7 na pozemku parc.č. 11276/13 a 11276/24 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.09.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Optická prípojka BA_UHR_F2BTS“, ktorá je umiestnená na streche bytového domu so súpisným číslom 2994 na ul. Uhrova č. 1 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5538/3 a 5503/1, v katastrálnom území Vinohrady 16.09.2019 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy bytu č.10 na 3.posch. v bytovom panelovom dome - so súp. č. 2717 na pozemku parc.č. 5925 na Bárdošovej č.12 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 16.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks neosvetlenej reklamnej stavby - oceľová konštrukcia s dvoma stĺpikmi osadenými do terénu, a so samotnou reklamnou plochou, bez označenia na Vajnorskej ulici v Bratislave 16.09.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zrušenie kolaudačného konania - zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18 a Kukučínova 2-4 04.09.2019 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prístrešok na parc.č. 6128/54 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 30.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačnej chaty,“ na pozemkoch parc. č. 18052/16, /17 v katastrálnom území – Vinohrady v lokalite Vtáčnik v Bratislave 30.08.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena spoločných rozvodov vody, plynu, kanalizácie a vzduchotechniky,“ v bytovom dome so súp. č. 217, na ul. Čsl. parašutistov č. 31 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12199/5 v katastrálnom území Nové Mesto 30.08.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oporný múr a terénne schody“ na pozemkoch parc. č. 3734/1, 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave 27.08.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Telefónna kabína, ktorá prestala slúžiť svojmu účelu a je užívaná ako nosič nepovolenej reklamnej stavby typu citylight na pozemku reg. C-KN, parc. č. 21968/2, katastrálne územie Nové Mesto, na chodníku pri Vajnorskej ul. v Bratislave 26.08.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Telefónna kabína, ktorá prestala slúžiť svojmu účelu a je užívaná ako nosič nepovolenej reklamnej stavby typu citylight na pozemku reg. C-KN, parc. č. 21969/1, katastrálne územie Nové Mesto, na Kutuzovovej ul. v Bratislave 26.08.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská,“ na ul. Varšavská, na pozemkoch parc. č. 13061/1, 2, 5 a 22063 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 21.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pergola pri bazéne, Bratislava-Slanec – na pozemkoch parc.č. 4439/6, 4439/10 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na ul.Československých parašutistov 13,15,17,19 na pozemku parc.č. 12200/6, 12200/7, 12200/8 a 12200/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Líniová stavba: „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1“ 19.08.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ulici Nobelova 42 - 48A v Bratislave, súpis. č. na pozemkoch parc. č. 11917/1, 2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Zateplenie a komplexná obnova bytového domu“ na ulici Mikovíniho 5 a 7 v Bratislave, súpis. č. 1623, na pozemku parc. č. 11917/1, 2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 15.08.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore