Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k ohláseniu udržiavacích prác - „Oprava svetlíka“, na fasáde bytového domu so súpisným číslom 1638, na pozemkoch parc. č. 11796/3 a 11796/4, v katastrálnom území Nové Mesto, na Piešťanskej ul. č. 1 - 3 v Bratislave 03.10.2017 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere “ Biely kríž “ 02.10.2017 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere “ Jelšová “ 02.10.2017 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania "Rodinný dom s vodovodnou a NN prípojkou, žumpou na Chrasťovej ul." k. ú. Vinohrady - doposlanie oznámenia o začatí odvolacieho konania účastníkovi konania - Ing. Galvánek 29.09.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením "Rodinný dom s vodovodnou a NN prípojkou, žumpou" na Chrasťovej ul. k. ú. Vinohrady - doposlanie rozhodnutia účastníkom konania Ing. Čenčarík a Ing. Galvánek 29.09.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní nebytového priestoru č. 902 na 9 p. bytového domu so súp. č. 10990 na Račianskom mýte 1/D v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11903/222, 11903/241 v katastrálnom území Nové Mesto 22.09.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní nebytového priestoru č. 22 na 5 p. bytového domu na Bajkalskej ul. č. 5/C v Bratislave so súp. č. 12188, na pozemku parc. č. 15123/182 v katastrálnom území Nové Mesto 22.09.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne vo vchode bytového domu na Riazanskej ul. č. 2 v Bratislave“ pre bytový dom na ulici Riazanská 2,4 – Vajnorská 65,67 v Bratislave, súp.č. 675, na pozemku parc.č. 12238/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 22.09.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Mierová kolónia“ (ďalej len ÚPNZ) 21.09.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia nebytového priestoru, zmena polohy vstupu do priestoru úradu“ v nebytovom priestore č. 3-2 v bytovom dome na Trnavskej ceste č. 7 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11250 v katastrálnom území Nové Mesto 20.09.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Oprava a zateplenie bytového domu Vajnorská 81,83, Bratislava – Nové Mesto“ so súpisným č. 1324, na pozemkoch parc. č. 12369/1 a 12369/2, v katastrálnom území Nové Mesto 19.09.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy a udržiavacie práce na 2 vodovodných prípojkách a na 2 areálových vodovodných rozvodoch - L. Dérera 2, 4, 8, 10 a Guothova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 v Bratislave 18.09.2017 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku parc.č. E - KN 13610/3, katastrálne územie Nové Mesto, LV 1, Rožňavská ul. 18.09.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ŠMNDaGY, Teplická 7, Bratislava“, súp. č. 1377, na pozemkoch parc. č. 12140, 12143 a 12137 v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 12.09.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Odstránenie systémových porúch balkónov a lodžií bytového domu Račianska 81, 83 a 85 “ na pozemkoch parc. č. 12171, 12172 a 12173 v katastrálnom území Nové Mesto 11.09.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu Klenová č.7“ v Bratislave na pozemku parc. č. 19470/199 v katastrálnom území Vinohrady 11.09.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 11.09.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BA - Nové Mesto, Kutuzovova, VNK,TS, NNK“ na pozemkoch parc. č. 11603/2, 11303/7, 11603/17, 11603/18, 11603/19, 11694, 219585/1 a 21969/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 06.09.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového komplexu Nová Doba II“, na Vajnorskej ul. č. 48-62 v Bratislave so súpisným č. 1356 na pozemku parc. č. 11285/2 v katastrálnom území Nové Mesto 28.08.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na stavebné úpravy v byte č. 21 a v byte č. 22 na 5. poschodí bytového domu so súpisným č.1619 na pozemku parc. č. 11779/5-7 v katastrálnom území Nové Mesto, na Sibírskej 54 v Bratislave 28.08.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore