Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Od 15. februára do 31. marca bude sčítanie obyvateľov. Po prvýkrát elektronicky

Od 15. februára do 31. marca bude sčítanie obyvateľov. Po prvýkrát elektronicky
16.12.2020 - Od 15. februára do 31. marca 2021 sa na Slovensku uskutoční sčítanie obyvateľov.
Po desiatich rokoch prinesie sčítanie komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia zmenili. Získané informácie poslúžia ako podklad a východisko pre správne pochopenie fungovania spoločnosti, plánovanie novej infraštruktúry, ale aj prognózovanie jej ďalšieho vývoja.
Novinkou bude, že počas vyhradených šiestich kalendárnych týždňov sa ľudia sčítajú výlučne elektronicky – sami, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou. Všetky údaje, ktoré budú uvedené v sčítacom formulári, sa majú vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Tým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Kto sa má zúčastniť sčítania obyvateľov?
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Ako sa využijú získané údaje?
Výsledky zo sčítania prezentujú demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva, poskytujú informácie o štruktúre bytov a domov. Sú podkladom pre územné plánovanie, riešenie systému dopravy a parkovania, ale aj budovanie siete služieb, ako sú školy, zdravotnícke zariadenia a lekárne, obchody či úrady. Po prvýkrát budú údaje z existujúcich administratívnych zdrojov integrované s údajmi získanými od obyvateľov.
Výsledky sčítania v mnohom ovplyvnia fungovanie mestskej časti
Od toho, či si splníme zákonnú povinnosť, sa bude na dlhé roky odvíjať výška finančných prostriedkov, ktoré mestská časť získa z podielových daní. A to, koľko peňazí bude v jej rozpočte, sa odrazí na kvalite života nás všetkých. Či už sa využijú na údržbu ciest, rekonštrukcie škôl, starostlivosť o zeleň alebo na podporu sociálnych služieb.

Viac informácií na stránke https://www.banm.sk/scitanie-obyvatelov-2021/


Vytvorené: 16.12.2020 09:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore