Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto hľadá pracovníka na sekretariát Kancelárie starostu – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

11.09.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu:
Pracovník / pracovníčka na sekretariát Kancelárie starostu – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Kancelária starostu

Základná zložka mzdy: od 900 € do 1100 € v závislosti od skúseností uchádzača

Náplň práce:
 • zabezpečovanie administratívnej a organizačnej podpory,
 • denná agenda na sekretariáte, príprava materiálov na stretnutia,
 • vybavovanie telefonátov a osobných návštev – pomoc s vybavovaní požiadaviek
 • plánovanie, pripravovanie a organizovanie stretnutí a pracovných porád, vrátane písomných materiálov, prezenčných listín a zápisu,
 • organizovanie pracovného programu, práca s pozvánkami, zabezpečovanie pracovných ciest,
 • uvádzanie hostí a návštev, zabezpečenie občerstvenia,
 • spracovanie, evidencia a distribúcia prijatej a odoslanej korešpondencie (vrátane elektronickej), práca s elektronickou registratúrou, archivovanie,
 • komunikovanie s ostatnými úsekmi,
 • starostlivosť o dochádzku na vybraných úsekoch.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.
Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie s maturitou

Administratívne znalosti:
 • hospodárska korešpondencia – expert,
 • dobrá znalosť MS Office (Excel, Power Point)
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • pracovné skúsenosti z rovnakej pracovnej pozície – prax na sekretariáte min. jeden rok,
 • vynikajúce organizačné schopnosti, dôslednosť, precíznosť, spoľahlivosť,
 • profesionálne komunikačné zručnosti, empatia,
 • príjemné vystupovanie, ovládanie etikety a protokolu,
 • perfektné ovládanie slovenského jazyka, gramatiky a štylizácie uceleného textu,
 • vysoká miera samostatnosti, logické myslenie, schopnosť rýchlo sa učiť, ochota spolupracovať a pomáhať,
 • proaktívny a flexibilný prístup k práci, vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť,
 • slušnosť, trpezlivosť, vysoká miera tolerantnosti, vysoké zvládanie stresu,
 • vysoké pracovné nasadenie.

Predpokladaný termín nástupu: ihneď (dohodou)

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 06.10.2019 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3
alebo: zuzana.lehocka@banm.sk


_________________________________________________________________________
*
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 11.09.2019 10:03, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore