Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Nové Mesto hľadá pracovníka na sekretariát Kancelárie starostu – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

11.09.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu:
Pracovník / pracovníčka na sekretariát Kancelárie starostu – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Kancelária starostu

Základná zložka mzdy: od 900 € do 1100 € v závislosti od skúseností uchádzača

Náplň práce:
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Zamestnanecké výhody, benefity: Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie s maturitou

Administratívne znalosti: Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Predpokladaný termín nástupu: ihneď (dohodou)

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 06.10.2019 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3
alebo: zuzana.lehocka@banm.sk


_________________________________________________________________________
*
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 11.09.2019 10:03, Borčin Ján