Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zvýšenie príspevku za ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle sa bude poskytovať do februára 2023

Zvýšenie príspevku za ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle sa bude poskytovať do februára 2023
23.09.2022 -

Vláda v stredu 21. septembra 2022  schválila  novelu nariadenia č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie na základe zákona o azyle,
Novelizovaný predpis nadobudne účinnosť 1. októbra 2022.

Poskytovať  príspevok za ubytovanie pre fyzické osoby bude možné do 28. februára 2023, teda do času platnosti štatútu dočasného útočiska.

Nariadenie tiež zvyšuje sumu poskytovaného príspevku o 25 percent:

  • z 8 eur na 10 eur za dospelú osobu;
  • zo 4 eur na 5 eur za osobu mladšiu ako 15 rokov.

Schválená zmena tiež zvyšuje súhrnné sumy za ubytovanie odídencov za kalendárny mesiac v závislosti od počtu obytných miestností pomerne k zvýšeniu príspevku za ubytovanie odídenca za jednu noc. Pôvodné súhrnné sumy sa zvyšujú o 25 percent a zaokrúhľujú sa na celé desiatky.

Praktické informácie pre žiadateľov o príspevok ministerstvo vnútra zverejňuje na svojej webovej stránke.

Problematikou integrácie sa aj naďalej zaoberá medzirezortný Riadiaci výbor pre migráciu a azyl, ktorý pod vedením Migračného úradu MV vypracoval dokument Stratégie riadenej integrácie odídencov a odídenkýň z Ukrajiny v podmienkach Slovenskej republiky.Vytvorené: 02.03.2023 16:08, webman
Hore
Hore
Hore