Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Záverečný účet 2019: Nové Mesto hospodárilo s prebytkom

Záverečný účet 2019: Nové Mesto hospodárilo s prebytkom
30.06.2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dnes rokovalo naposledy pred letnými prázdninami. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu Strediska kultúry Vajnorská a protiepidemiologické požiadavky sa novomestské zastupiteľstvo konalo opäť v priestoroch rokovacej sály Miestneho úradu v susednom Ružinove. Poslanci schválili viacero dôležitých materiálov:
  • Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2019. Mestská časť minulý rok hospodárila s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu. Celkové bežné a kapitálové príjmy dosiahli 23 668 427,75 eur, celkové bežné a kapitálové výdavky predstavovali 23 218 362,20 eur. Najvyššie výdavky išli ako zvyčajne na školstvo.
  • Tretia zmena rozpočtu mestskej časti pre rok 2020. V rámci bežných výdavkov schválilo zastupiteľstvo napríklad presun 45 000 eur na financovanie zvislého dopravného značenia a informačné tabule pre potreby pripravovaného rezidentského parkovania v Novom Meste. Ďalších 68 000 eur pôjde na rekonštrukciu výmenníkovej stanice tepla v Základnej škole Za kasárňou, ktorá bola vybudovaná v 60. rokoch, dnes je v havarijnom stave a po dobe životnosti. Na Športovej ulici máme budovu, ktorá je už niekoľko mesiacov uzatvorená a nepoužívaná. Mestská časť ju chce využiť ako nové materské centrum, na čo poslúži aj schválených 20 000 eur na projektovú dokumentáciu.
  • Dotácie – 10 000 eur pre Novomestský športový klub 1922 Bratislava, 6 000 eur pre Rodinné centrum Kramárik, 500 eur pre Občianske združenie ABCedu.
  • Za nového člena dozornej rady Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o. schválili poslanca Martina Lovicha.
Materiály, ktoré dnes miestne zastupiteľstvo prerokovalo, nájdete tu: https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-17-zasadnutie-30062020/


Vytvorené: 30.06.2020 19:08, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore