Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

V pondelok 20. júla maľujeme parkovacie čiary na Moravskej ulici

V pondelok 20. júla maľujeme parkovacie čiary na Moravskej ulici
15.07.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto od 1. októbra 2020 zavádza pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v rezidenčnej zóne. Novomešťanom prinesie lepšie, férovejšie parkovanie tam, kde bývame, menej dopravných zápch, bezpečnejšie chodníky, kvalitnejší verejný priestor, čistejšie ovzdušie a viac obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.
Z toho dôvodu budeme v najbližších dňoch aj na vašej ulici vyznačovať vodorovné dopravné značenie.
V pondelok 20. 7. 2020 bude od 7.00 do 15.00 h zákaz parkovania na úseku: Moravská ulica (viď mapka)
Úsek vyznačíme prenosným dopravným značením a aj výstražnou páskou.

Prečo pripravujeme systém rezidentského parkovania:
  • Aby rezidenti mohli večer v okolí svojho domu zaparkovať.
  • Aby nám doprava v meste neskolabovala úplne a aby všetok verejný priestor nebol obsadený len parkujúcimi autami.
  • Chceme motivovať ľudí, ktorí do Bratislavy dochádzajú, aby využívali aj iné formy dopravy (napr. vlak).
Všetky dôležité informácie, ako aj odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na stránke http://parkovanie.banm.sk.


Vytvorené: 15.07.2020 16:34, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore