Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Špeciálny stavebný úrad

Ing. Ivana Černá - odborný referent
kancelária č. 615/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk


Stavebné povolenie
Kolaudačné konania
Ohlásenie stavby
Zmena stavby pred dokončením
Dodatočné stavebné povolenie
Odstránenie stavby


Vytvorené: 27.01.2012 08:51, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore