Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Skončilo sa elektronické sčítanie, do ktorého sa zapojilo 39 693 Novomešťanov. Ďakujeme!

Skončilo sa elektronické sčítanie, do ktorého sa zapojilo 39 693 Novomešťanov. Ďakujeme!
01.04.2021 - Po jeden a pol mesiaci sa včera skončilo elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska. Do polnoci sa stihlo sčítať 39 693 Novomešťanov a Novomešťaniek, čo je 83,77 %. Všetkým, ktorí si splnili svoju zákonnú povinnosť a prihlásili sa k svojej mestskej časti, patrí veľká VĎAKA! Ešte v stredu, posledný deň sčítania vyplnila elektronický sčítací formulár viac ako tisícka z vás, k „magickej“ hranici 40 000 nám chýbal skutočne len kúsok.
Ideme však ďalej a bude nás určite viac! Už teraz sa chystáme na druhú fázu sčítania – tzv. asistované. To bude určené tým, ktorí nemali možnosť zapojiť sa do elektronického sčítania, lebo nemajú prístup na internet, ale urobíme všetko preto, aby sme vytvorili priestor aj pre tých, ktorí sa online sčítať nestihli, alebo z rôznych dôvodov tak urobiť nemohli. Keď to epidemiologická situácia umožní, Štatistický úrad SR spustí sčítanie prostredníctvom sčítacích asistentov. O termíne aj našich kontaktných miestach vás budeme včas informovať. Dovtedy bude navyše Štatistický úrad robiť aj akési dopočítavanie – čiže dopĺňať počty porovnávaním výsledkov s rôznymi databázami a registrami, ktorými štát disponuje. Veríme, že sa nakoniec dopracujeme k spravodlivému financovaniu samospráv na základe skutočných počtov obyvateľov a Novomešťania tak dostanú na rozvoj to, čo im patrí.
Ešte raz nám dovoľte poďakovať. Ukázali ste, že vám na vašej mestskej časti a budúcnosti vášho domova záleží. Novomešťania, ste skvelí!


Vytvorené: 01.04.2021 20:40, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore