Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prerušenie prevádzky Materskej školy Rešetkova 6

Prerušenie prevádzky Materskej školy Rešetkova 6
20.11.2023 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade s ustanovením § 150a ods. 2 písm. a), c) a e) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerušuje prevádzku EP - MŠ, Rešetka 6 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesta v termíne od 20.11.2023 do 24.11.2023 (vrátane).

Ďakujeme za pochopenie. 


Posledná aktualizácia: 22.11.2023 18:09
Hore
Hore
Hore