Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pred vykurovacou sezónou: Kde nahlásiť poruchy dodávky tepla do domácnosti

Pred vykurovacou sezónou: Kde nahlásiť poruchy dodávky tepla do domácnosti
06.10.2021 - Spoločnosť Termming začala dňa 6. 10. 2021 skúšobnú prevádzku systému centrálneho zásobovania teplom. Skúšobná prevádzka slúži na to, aby sa odstránili možné poruchy systémov dodávky a spotreby tepla pred začatím riadnej vykurovacej sezóny. Ak sa vyskytnú poruchy, upozornite, prosím, na ne správcu bytového domu, alebo spoločnosť Termming na telefónnom čísle 0850 364 431, alebo mailom na dispecing.sk@engie.com.


Vytvorené: 06.10.2021 13:43, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore