Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pomáhame sociálne slabším. Takmer dve stovky Novomešťanov dostanú vianočný príspevok

Pomáhame sociálne slabším. Takmer dve stovky Novomešťanov dostanú vianočný príspevok
03.12.2019 - Bratislavské Nové Mesto pomôže pred vianočnými sviatkami takmer dvom stovkám svojich obyvateľov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Mestská časť im v týchto dňoch vyplatí jednorazový vianočný príspevok. Na túto finančnú výpomoc vyčlenila 7190 eur. „Príspevok dostane 195 sociálne slabších Novomešťanov, jeho výška sa pohybuje od 30 do 70 eur. Závisí to od toho, čo ide o jednotlivca alebo rodinu. Každoročne sa takto snažíme spríjemniť Vianoce tým, ktorí potrebujú pomoc,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Vianočné príspevky sa vyplácajú v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej časti a odobrila ich poslanecká sociálna komisia. Finančnú výpomoc dostane 55 obyvateľov, ktorí poberajú dávku z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Z toho 16 rodín s deťmi, ktoré vychováva osamelá matka, rodičia alebo jeden z rodičov sú nezamestnaní alebo majú nízky príjem. Ďalších 19 rodín má zverené deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
príspevku je aj 14 občanov, z ktorých prevažná väčšina má problém sa zamestnať vzhľadom na vek, nepostačujúce vzdelanie, alebo prax a 6 obyvateľov v dôchodkovom veku, ktorých nízky príjem je doplnený dávkou v hmotnej núdzi. Najväčšiu skupinu tvorí 140 osamelých, nepracujúcich dôchodcov, ktorých dôchodok nepresahuje hranicu 400 eur.


Vytvorené: 03.12.2019 12:02, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore