Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Participatívny rozpočet 2015: Novomešťania opäť rozhodnú o občianskych projektoch

Participatívny rozpočet 2015: Novomešťania opäť rozhodnú o občianskych projektoch
10.02.2015 - Vo štvrtok 12. februára 2015 sa v priestoroch Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskéj 21 uskutoční verejná prezentácia projektov a zadaní v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2015. Podujatie sa začne o 17.00 hod. a jeho súčasťou budú vystúpenia predkladateľov občianskych projektov. Kancelária pre participáciu BANM predstaví proces participatívneho rozpočtu a jednotlivé zadania, ktoré sa budú uchádzať o priazeň Novomešťanov.
 
Verejnou prezentáciou sa zároveň spustí hlasovanie, ktoré bude mať fyzickú a internetovú podobu. Hlasovať tak bude možné v priestoroch novomestskej knižnice, v materskej škole na Teplickej č. 5 či na základnej škole na Riazanskej č. 75, ako aj na internete na stránke pr.banm.sk od 12. do 20. februára 2015. O hlasy občanov sa bude uchádzať 18 občianskych projektov a osem zadaní, ktoré sa sformovali v participatívnom procese na podnet občianskych návrhov.
Občianske projekty sú nízkorozpočtovými aktivitami, ktoré umožňujú obyvateľom realizovať verejné služby rôzneho charakteru. Zadania sú vysokonákladové aktivity, ktoré realizuje, alebo objednáva samospráva na základe podnetov občanov. Projekty a zadania sú výsledkom procesov, ktoré Kancelária pre participáciu BANM koordinovala počas druhej polovice roka 2014. Jeho súčasťou boli verejné zhromaždenia v jednotlivých štvrtiach mestskej časti, konzultácie s občanmi a spracovávanie dotazníkov od občanov.
 
Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho mesta či mestskej štvrte. Tento mechanizmus sa stal súčasťou novomestskej samosprávy v roku 2014, kedy prebehlo prvé pilotné kolo participatívneho rozpočtu. Zo sumy 25 tisíc eur bolo podporených jedenásť projektov, z ktorých deväť sa už zrealizovalo. V roku 2015 sa súčasťou participatívneho rozpočtu stávajú aj zadania. Na projekty mestská časť vyčlenila 40 tisíc eur a na zadania sumu 200 tisíc eur.

Prehľad občianskych projektov prihlásených do participatívneho rozpočtu na rok 2015 nájdete tu: http://pr.banm.sk/liferay/projekty-2015
 
Viac informácií na: pr.banm.sk, alebo https://www.facebook.com/participaciabanm
 
Kontakt: Lukáš Bulko, vedúci Kancelárie pre participáciu BANM, tel: 0249253317, mail: participacia@banm.sk


Vytvorené: 10.02.2015 15:52, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore