Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ostrovček na Kuchajde vyčistia dobrovoľníci

22.09.2020 - Koncom septembra sa na uskutoční vyčistenie umelého ostrovčeka v rekreačno-športovom areáli na Kuchajde, ktoré zabezpečí Občianske združenie Novomešťan – Dobrý sused Karči v spolupráci s Oddelením životného prostredia Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto.
Vyčistenie umelého ostrovčeka od náletovej zelene, zdravotný a udržiavací orez drevín bude vykonávať odborne spôsobilá osoba po dendrologickom a ornitologickom posudku. Prvý vstup na umelý ostrovček sa uskutočnil 16.9.2020 za účelom vykonania dendrologického posudku. Následne sa vykoná ornitologický posudok a samotné vyčistenie ostrovčeka. O presných termínoch budeme informovať.
„Občianske združenie Novomešťan – Dobrý sused Karči bolo založené Novomešťanmi, ktorí v tejto mestskej časti bývajú a pracujú. Cieľom občianskeho združenia je prispieť ku skvalitneniu života obyvateľov Nového Mesta,“ vraví výkonná riaditeľka občianskeho združenia Erika Farenzenová.
V súvislosti s tým je jedným z cieľov združenia znovu odhaliť umelecké dielo – Novomestský mýtnik, ktorého autorkou je akademická maliarka Mira Trančíková a bolo nainštalované na novovytvorený umelý ostrov na jazere Kuchajda v roku 2004. Rokmi však umelý ostrov zarástol náletovou zeleňou a mnohí Novomešťania už o umeleckom diele umiestnenom na umelom ostrovčeku ani nevedia.
Vyčistenie Novomestského mýtnika financuje Občianske združenie Novomešťan – Dobrý sused Karči v spolupráci so súkromnými partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi v Bratislave – Nové Mesto. Pri čistení budú postupovať v súlade s podmienkami určenými Oddelením životného prostredia Bratislava – Nové Mesto.


Vytvorené: 22.09.2020 15:46, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore