Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pri rodinných domoch bude pokračovať do 11. decembra 2020

26.11.2020 -
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. mimoriadne zabezpečí ešte jeden odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad (BRKO) navyše v mesiaci december.
Žiadame všetky domácnosti zapojené do zberu BRKO v období od 1.12. do 11.12.2020 vyložiť hnedé nádoby v zmysle harmonogramu odvozu BRKO realizovaného v r. 2020.
Dovoľujeme si pripomenúť, biologicky rozložiteľný odpad je možné celoročne odovzdať aj na zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2.
Štandardne je odvoz BRKO z hnedých zberných nádob v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 6/2020, realizovaný spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. sezónne; od marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní.
Nový harmonogram odvozu BRKO pre rok 2021 bude zverejnený na stránkach OLO v priebehu februára.


Vytvorené: 26.11.2020 10:22, webman
Hore
Hore
Hore