Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Od 20. mája môžeme vonku zložiť rúško. Musíme však dodržať 5-metrový odstup

Od 20. mája môžeme vonku zložiť rúško. Musíme však dodržať 5-metrový odstup
19.05.2020 - Po takmer dvoch mesiacoch budeme môcť vonku zložiť rúška. Od stredy 20. mája vstupuje do platnosti opatrenie, ktoré uvoľňuje nosenie ochrany tváre na verejnosti:
  • V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.
Uvedená vzájomná dištančná vzdialenosť, ktorú je potrebné dodržať, sa považuje vo všeobecnosti za dostatočnú pre zabránenie prenosu ochorenia pri pobyte vo vonkajšom prostredí,“ píše vo svojom opatrení Úrad verejného zdravotníctva SR.
  • Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch.
Zavádzajú sa nové výnimky, rúška nebudú musieť nosiť:
  • pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci (napr. asistent
  • učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • žiaci základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
  • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
  • osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.
Výnimka z použitia prekrytia horných dýchacích ciest sa umožňuje vzhľadom na charakter vykonávaného výchovno-vzdelávacieho procesu, pri ktorom je dôležitá verbálna ale aj neverbálna komunikácia medzi zamestnancami a žiakmi (deťmi v materských školách) z dôvodu odovzdávania a prijímania potrebných informácií a plnenia úloh v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,“ zdôvodňuje ÚVZ SR.

Celé znenie aktuálneho opatrenia ÚVZ SR nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf


Vytvorené: 19.05.2020 15:34, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore