Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové pravidlá vychádzania. Kto a kde potrebuje od 27. januára negatívny výsledok testu

Nové pravidlá vychádzania. Kto a kde potrebuje od 27. januára negatívny výsledok testu
26.01.2021 - Od 27. januára do 2. februára platí prísny zákaz vychádzania a nové pravidlá. Na mnohé aktivity – napríklad cestu do práce, do prírody, eshopu, autoservisu či do zahraničia – bude potrebné mať pri sebe certifikát s negatívnym výsledkom testu na Covid-19 (absolvovaným v dňoch 18. až 26. januára). Platia však aj výnimky – certifikát nepotrebujú osoby, ktorú sú už aspoň 14 dní zaočkované aj druhu dávkou, či tí, ktorí prekonali Covid-19 a majú o tom doklad nie starší ako 3 mesiace. Mladí do 15 rokov a seniori nad 65 rokov nebudú potrebovať certifikát v prírode. Do najbližších potravín či k lekárov bude možné ísť v nevyhnutných prípadoch aj bez certifikátu.

Kedy a kto potrebuje certifikát s negatívnym testom:
 • na cestu do práce
 • do banky, poisťovne, eshopu, knižnice, poštu, očnej optiky, predajne novín a časopisov
 • do autoservisu, na technickú a emisnú kontrolu, na benzínovú pumpu
 • do servisu bicyklov a telekomunikačnej techniky
 • do opravovne obuvi
 • na vycestovanie do zahraničia a cestu späť
 • na cestu do prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu
 • na úrad/orgán verejnej moci (ak sa nedá príslušný úkon urobiť na diaľku)
 • na pracovný pohovor, výberové konanie, prijímačky, uzavretie pracovnej zmluvy
 • na cestu žiaka 2. stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do školy
 • na cestu za účelom sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča
 • hromadné podujatie, ktoré povolil hygienik
Kedy a kto nepotrebuje certifikát s negatívnym testom:
 • všetci, ktorí prekonali Covid-19 a majú o tom doklad nie starší ako 3 mesiace
 • zaočkovaní proti Covidu-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od zaočkovania uplynulo aspoň 14 dní
 • na nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb (potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogérie, krmív pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá) – do najbližšej maloobchodnej predajne a prevádzky od miesta bydliska
 • na cestu k lekárovi a do zdravotníckeho zariadenia
 • na testovanie na Covid-19
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
 • na cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný
 • na venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1000 m od bydliska
 • na pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu ak ste mladší ako 15 rokov a starší ako 65 rokov. Platí to aj pre tých, čo prekonali Covid-19 a majú potvrdenie, sú 14 dní zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ZŤP osoby na vozíčku, osoby s mentálnym postihnutím, či autisti
 • na cestu s dieťaťom do troch rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska
 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo ZŤP osoby na vozíčku do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska – samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti
 • na cestu dieťaťa do materskej školy
 • na cestu žiaka 1. stupňa do základnej školy
 • na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
 • na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa vo veci styku rodiča s dieťaťom, či vo veci striedavej osobnej starostlivosti
 • na cestu pred orgán činný v trestnom konaní, pojednávanie, hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie
Od 3. do 7. februára 2021 bude zákaz naďalej platiť v 37 najviac postihnutých okresoch, ktoré vzídu z vyhodnotenia januárového celoplošného testovania.

Viac informácií a podrobný zoznam zákazov a výnimiek nájdete na stránke: https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/


Vytvorené: 05.02.2021 10:36, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore