Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto si pomáha aj proti koronavírusu. Spustili sme transparentný účet

Nové Mesto si pomáha aj proti koronavírusu. Spustili sme transparentný účet
08.05.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zriadila v rámci boja proti koronavírusu transparentný účet, na ktorý môže prispievať ktokoľvek, kto sa rozhodne pomôcť. Takto získané peniaze použije samospráva na financovanie výdavkov spojených s ochranou zdravia obyvateľov a vytvorenie podmienok na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 na území mestskej časti.
Transparentný účet mestskej časti umožní prehľadne zdokumentovať, že prostriedky budú poskytované na boj s koronavírusom a na zníženie dôsledkov jeho dopadu na život Novomešťanov.
Epidémia zasiahla naše životy, aj naše rozpočty – či už rodinné, ale aj tie obecné. Na jednej strane cítime výpadok príjmov, na strane druhej musíme zabezpečiť rúška , dezinfekcie a ďalšie hygienické a ochranné pomôcky. Ak aj jedno rúško stojí „pár drobných“, ak sme chceli zabezpečiť rúškami všetkých novomestských seniorov a seniorky nad 60 rokov, ľudí v prvej línii, našich vlastných pracovníkov, zrazu išlo o obrovské výdavky, s ktorými sme pred koronou nepočítali. Preto sme zriadili transparentný účet, na ktorý môže prispieť každý, kto chce pomôcť a komu to jeho situácia umožní. Peniaze z tohto účtu budú použité výlučne na boj s koronavírusom a znižovanie negatívnych dôsledkov epidémie,“ upozorňuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Peniaze z transparentného účtu chce mestská časť použiť na nákup osobných ochranných prostriedkov pre ľudí, ktorí si ich nemôžu zabezpečiť sami, ako aj pre pracovníkov úradu a ľudí v prvej línii, ako sú policajti, zdravotníci, ale aj poštári. Peniaze budú použité aj na pokrytie nákladov súvisiacich so zabezpečovaním hygienických a bezpečnostných opatrení pre zamestnancov úradu, učiteľov a zamestnancov škôl a škôlok, ako aj pracovníkov EKO-podniku VPS, ktorý sa stará o poriadok a čistotu verejných priestranstiev, či o zeleň, ako aj pracovníkov knižníc, denných centier a podobne. V súvislosti so zabezpečovaním dezinfekcie verejných priestranstiev mestskej časti budú peniaze z transparentného účtu použité aj na nákup dezinfekčných prostriedkov.
Transparentný účet „Nové Mesto si pomáha“ je dostupný na webovom sídle transparentneucty.sk: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK6209000000005169896642, a tak má ktokoľvek možnosť nahliadnuť, koľko je na účte peňazí, skontrolovať, či zaslané peniaze dorazili na účet, ako aj to, na čo budú peniaze použité. Číslo transparentného účtu: SK62 0900 0000 0051 6989 6642. Peniaze, ktoré na účte ostanú po skončení pandemického obdobia koronavírusu, mestská časť použije na sociálne účely.
Spustenie transparentného účtu je jednou z aktivít, ktoré bratislavské Nové Mesto robí v súvislosti s bojom proti koronavírusu. V rámci Projektu pomôžem (http://projektpomozem.sk/) sa môže oprieť aj o viac než tri stovky dobrovoľníkov. Tí všetci zareagovali na výzvu na dobrovoľnícku pomoc, ktorú mestská časť vyslala hneď na začiatku koronakrízy. Okrem dobrovoľníkov sa do projektu postupne registrujú aj malí a strední podnikatelia a ľudia, ktorí potrebujú pomoc ako napríklad ochranné pomôcky, donáška a zabezpečenie nákupu (napr. potraviny, drogéria, lieky), sociálna pomoc, pomoc rodinám zamestnancov v zdravotníctve, bezpečnostných, záchranných zložkách, či obchode, alebo telefonický rozhovor pre osamelých.


Vytvorené: 11.05.2020 09:27, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore