Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Máte záujem o prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva? Prihláste sa do 22. februára

Máte záujem o prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva? Prihláste sa do 22. februára
31.01.2019 - Občania s trvalým bydliskom na území Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorí majú záujem pracovať v zriadených stálych komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako členovia - odborníci, sa môžu po vyplnení  dotazníka  prihlásiť v termíne do 22. februára 2019. Vyplnený dotazník treba zaslať na adresu: podatelna@banm.sk, resp. Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov, Junácka ulica č. 1, 832 91  Bratislava.
 


Vytvorené: 31.01.2019 09:49, webman
Hore
Hore
Hore