Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kam s opotrebovanými pneumatikami

24.01.2023 -

Distribútor pneumatík je povinný podľa písm. a) ods.1 §71 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Opotrebované pneumatiky môžu obyvatelia odovzdať v ktoromkoľvek pneuservise, u predajcu alebo distribútora pneumatík. Tieto subjekty sú totiž povinné postarať sa o ich likvidáciu, recykláciu alebo materiálové či energetické zhodnotenie. Každé takéto miesto označené ako „miesto spätného odberu pneumatík” je povinné prijať všetky druhy pneumatík, bez ohľadu na miesto ich kúpy, značku alebo veľkosť. Navyše, odovzdanie starých pneumatík na recykláciu je bezplatné. Všetky poplatky na likvidáciu sú totiž zahrnuté v predajnej cene pneumatík. Distribútor je povinný odobrať pneumatiku bezplatne a bez nárokovania zakúpenia novej pneumatiky a v prípade plnej kapacity miesta je povinný si dohodnúť s koncovým používateľom náhradný termín, kedy odpadovú pneumatiku samozrejme zadarmo prevezme (odporúčame najprv telefonicky si preveriť naplnenosť). Distribútormi pneumatík sú aj pneuservisy, ktoré prezúvajú pneumatiky bez ich predaja a nejedná sa pri tom o prezutie pneumatík v rámci servisu.

Zber pneumatík vykonáva spoločnosť ELTMA, ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre vyhradený prúd odpadu – odpadové pneumatiky.

Prehľad zberných miest pneumatík možno nájsť na stránke https://www.eltma.sk/zberna-miesta.Vytvorené: 24.01.2023 08:02, webman
Hore
Hore
Hore