Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Informácia pre občanov o povinnosti čipovania psov

Informácia pre občanov o povinnosti čipovania psov
09.10.2019 - Oznamujeme občanom, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vznikla od 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku psa (šteniatka).
V zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 19 ods. 8,9 psy narodené do 31.08.2018 musia byť začipované do termínu 31.10.2019.
Psy narodené po dátume 31.08.2018 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku.
Označovanie psov transpondérom môže robiť podľa §19 ods 8 len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený za označenie psa požadovať úhradu najviac 10 eur. U vlastníkov psov narodených do 31. októbra 2019, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo poberateľmi minimálneho dôchodku, poplatok uhradí štát.
Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie transpondérom, vo vyššie uvedenej lehote, orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu. 


Vytvorené: 09.10.2019 10:21, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore