Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Pionierska 12/A


Pionierska 12/A
Bratislava
831 02
tel: 02/44253786
www: https://mspionierska.edupage.org/

Profil škôlky:

Materská škola je zameraná na formovanie povedomia o zdravom životnom štýle, organizujeme kurzy korčuľovania, lyžovania, plávania, celoročne pohybovú aktivitu s prvkami rokenrolu v ŠH Mladosť. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti máme za ďalšie ciele určenú predčitateľskú a literárnu gramotnosť, úzko spolupracujeme s miestnou knižnicou. Enviromentálu výchovu uskutočňujeme zážitkovým učením – kontakt so živými zvieratkami, ekovýchovné programy, návšteva farmy. Organizujeme exkurzie v požiarnej stanici, u polície, jazda historickou električkou po Bratislave, bábkové divadlá. Pravidelne prebieha oboznamovanie s anglickým a nemeckým jazykom v spolupráci s agentúrou. Zriadili sme keramický ateliér a otvorili keramický krúžok v spolupráci so ZUŠ.

Domovská základná škola: Základná škola s materskou školou Sibírska 39

Hore
Hore
Hore