Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Odborárska 2


Odborárska 2
831 02 Bratislava
tel: 02/49 202 616
www: https://msodborarska.webnode.sk/

Profil škôlky:

Materská škola sa zameriava na výučbu nemeckého, anglického jazyka, výtvarnej výchovy, karate, zumby, divadelné predstavenia, environmentálnu výchovu – návštevy zvieratiek, športové aktivity, separovaniu zberu, oživenie ľudových tradícií, na čitateľskú gramotnosť. V priebehu školského roka sa v MŠ realizuje kurz plávania, korčuľovania, lyžovania a turistika. Z pedagogických prostriedkov prevláda hra, zážitkové učenie, umenie, pracovné aktivity, besiedky, oslavy, výlety, aktivity s rodičmi ako Mikuláš, vianočná tržnica, karneval, MDD, Deň matiek, Juniales, tekvičková slávnosť, rozlúčka s predškolákmi.

OZ Bambuľkovo – občianske združenie MŠ, kde môžete poukázať 2 %.

Domovská základná škola: Základná škola s materskou školou Odborárska 2
Hore
Hore
Hore