Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Dodatočná distribúcia balíčkov na zber kuchynského bioodpadu v Novom Meste

Dodatočná distribúcia balíčkov na zber kuchynského bioodpadu v Novom Meste
05.08.2022 - Naďalej prebieha adresná distribúcia pomôcok na správne triedenie kuchynského bioodpadu pre rodinné domy v našej mestskej časti.
Harmonogram distribúcie pre rodinné domy nájdete na tomto odkaze:
Zber kuchynského odpadu - rodinné domy
Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti v prípade rodinných domov, poverená osoba prinesie so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom):
https://www.olo.sk/.../upl.../2022/02/splnomocnenie_KBRO.pdf

Pokiaľ si nestihnete alebo nemáte možnosť prevziať svoje pomôcky na správne triedenie kuchynského bioodpadu v čase distribúcie, už túto sobotu, 6.8.2022, je možné si ich dodatočne vyzdvihnúť na týchto adresách od 10.00 – 17.00 hod:
  • Ul. Račianska – ul. Teplická, park pri kostole
  • Pri parku Jama – na rohu ulíc ul. Odbojárov a Kalinčiakova
  • Dňa 13. 8. 2022, sobota prebieha distribúcia v tom istom čase, od 10.00 – 17.00 hod, v distribučných centrách:
  • Nobelova pri č. 3/A, zeleň pri obchodnom dome (parc. č. 13433/1, k.ú. N.M.)
  • Trnavské mýto – pri zastávke MHD v smere Hlavná stanica
Zároveň si vás dovoľujeme informovať o tom, že spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. zriadila na najbližší týždeň dodatočné distribučné centrá pre mestskú časť Nové Mesto, kde si taktiež viete prevziať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu:
Viac informácií nájdete priamo na webe OLO, a.s.:
https://www.olo.sk/nove-mesto-a-ruzinov-distribucne-centra-balickov-na-zber-bioodpadu/
Tie obyvateľky a obyvatelia rodinných domov, ktorí majú adresnú distribúciu budúci týždeň, 8. – 12.8.2022 a nebudú zastihnutí, si nájdu leták v schránke, ktorý obsahuje aj informácie o distribučnom centre na Trnavskom mýte.
Prosíme občanov rodinných domov, aby zvážili to, že iba na Trnavskom mýte, dňa 13. 8. 2022 v čase 10.00 – 17.00 hod bude možné vypísať/spracovať tlačivo „Zapojenie do systému zberu kuchynského odpadu pre rodinné domy“ v papierovej forme.
V prípade, že občania rodinných domov prídu na iné distribučné centrá, poverená posádka OLO, a.s. si zapíše údaje a balíček na triedenie kuchynského bioodpadu dodá dodatočne.


Vytvorené: 05.08.2022 08:10, webman
Hore
Hore
Hore