Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Opatrovateľ a administratívny pracovník do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

Opatrovateľ a administratívny pracovník do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov
30.01.2024 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

opatrovateľ a administratívny pracovník

do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

 

Miesto výkonu práce: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov, Robotnícka 11, 831 03 Bratislava

Mesačný plat: od 1 100 €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov

Termín nástupu:  01.03.2024/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok; hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

 

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:

 

Pracuje podľa programu výchovnej práce Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov s prihliadnutím na vek dieťaťa a individuálnych potrieb:

 • poskytuje komplexnú starostlivosť o deti, prijíma a odovzdáva deti rodičom,
 • vykonáva rannú rozcvičku s deťmi,
 • zabezpečuje správne stolovanie detí, zabezpečuje pitný režim detí počas celého dňa,
 • učí deti hygienickým návykom,
 • oblieka deti, pripravuje deti na pobyt vonku, ukladá deti na spánok,
 • pravidelne meria hmotnosť detí a výšku,
 • zaznamenáva do denníka všetky zmeny u detí počas dňa,
 • realizuje výchovné zamestnanie so zameraním na rozvoj a podporu všestranného a harmonického rozvoja detí v oblasti telesnej, rozumovej, citovej, mravnej a estetickej,
 • dodržuje režim a pobyt detí vonku podľa počasia,
 • vytvára príjemné prostredie pre deti s rodinnou atmosférou,
 • zabezpečuje činnosť opatrovateliek na jednotlivých oddeleniach v spolupráci s vedúcou zariadenia,
 • zodpovedá za riadny chod na jednotlivých oddeleniach,
 • podieľa sa na zadeľovaní opatrovateliek do služieb podľa potreby prevádzky a stavu pracovníkov,
 • podieľa sa na vedení porád opatrovateliek.

 

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 

 • úplné stredné odborné vzdelanie (stredná zdravotná škola) alebo získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa,
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín podľa zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz v potravinárstve),
 • prax s deťmi vítaná,
 • pozitívny vzťah k deťom, samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť,
 • konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:

 • odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu,
 • za mesiac september vo výške až do 50% funkčného platu,
 • 13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 4 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • multisport karta.

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované dokumenty:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

 

Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 19.02.2024 na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Referát personalistiky a miezd

Junácka ul. 1

832 91 Bratislava

 

alebo

 

na adresu personalne@banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.Vytvorené: 30.01.2024 13:03, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore