Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)
04.10.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu  referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Počet obsadzovaných miest: 2
Základná zložka mzdy: Základná zložka mzdy od 922,-€ do 1.520,-€ v závislosti od praxe uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • osobné odmeny podľa výkonov,
 • 5 dní dovolenky navyše.
Rámcová náplň práce:
 • spracovávanie a vydávanie oznámení o uskutočnení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • spracovávanie podkladov a vydávanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí,
 • povoľovanie odstránení stavieb, ich zmien, terénnych úprav a zariadení,
 • vedenie konania o dodatočnom povolení stavby,
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
 • plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo stavebného zákona a zákona o správnom poriadku,
 • sprístupňovanie informácií, prešetrovanie sťažností občanov a právnických osôb.
Druh pracovného pomeru:
 • plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebno-technickým zameraním (vhodné aj pre absolventov VŠ so stavebno-technickým zameraním)
Ďalšie požiadavky:
 • osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu,
 • prax na stavebnom úrade vítaná,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • aktívny prístup k práci,
 • záujem nadobúdať skúsenosti z odbornej praxe,
 • spoľahlivosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobné a morálne predpoklady.
Predpokladaný termín nástupu: Ihneď/dohodou

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* zaslať do 15.10.2021 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava


alebo ingrid.holla@banm.sk
_______________________________________________________________________________________________________
* Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 05.10.2021 08:47, webman
Hore
Hore
Hore