Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti životného prostredia

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti životného prostredia
07.04.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu 
odborný referent v oblasti životného prostredia

Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Oddelenie životného prostredia a územného plánovaniaZamestnanecké výhody, benefity:
  • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
  • 5 dní dovolenky navyše,
  • 5 dní sick day,
  • stravné lístky v hodnote 4€,
  • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.
Základná zložka mzdy: Od 872,50 € do 1.046,- € v závislosti od praxe uchádzača + možný osobný príplatok podľa skúseností
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Požadované vzdelanie: vysokoškolské, 2. stupeň, prírodovedného zamerania
Náplň práce:
  • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
  • vydáva súhlas na výrub drevín;
  • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu;
  • prijíma oznámenia o výrube kalamitných drevín;
  • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje.
Predpokladaný termín nástupu: Máj 2021 (dohodou)

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 28.04.2021 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
personálny úsek , Junácka ul. l,
832 91 Bratislava 3
alebo zuzana.lehocka@banm.sk
__________________________________________________________________________________________________
*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 07.04.2021 10:10, webman
Hore
Hore
Hore