Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Jesenné upratovanie sa blíži. Kde nájdete kontajnery?

Jesenné upratovanie sa blíži. Kde nájdete kontajnery?
17.09.2019 - Jesenné upratovanie už klope na dvere. Veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú na území mestskej časti opäť rozmiestnené v októbri, prídu vhod.
Určené sú na objemný odpad z domácností, koberce, starý nábytok a podobné predmety, musia však byť rozložené na jednotlivé diely. Do kontajnerov sa nesmie odkladať elektroodpad a domáce spotrebiče, farby, žieraviny, lieky, riedidlá, oleje a ropné látky ani obaly z nich, stavebný alebo recyklovateľný odpad. Na dodržiavanie poriadku bude dohliadať pracovník EKO-podniku VPS, ktorý nepovolí uloženie zakázaného odpadu.
Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov "JESENNÉ UPRATOVANIE"
Kontajnery budú na všetkých miestach pristavené od 10.00 h do 17.30 h.
 
ulica stojisko termín
1. Teplická roh Sliačská 01.10.2019
2. Sliačska konečná MHD 01.10.2019
3.Za Kasárňou pri trafostanici 03.10.2019
4.Ovručská pri parkovisku 03.10.2019
5. Ľudové nám. pri parku 03.10.2019
6.J. C. Hronského pri garážach 08.10.2019
7. Muštova roh Horská (križovatka od Sliačskej) 08.10.2019
8. Pri Bielom kríži pri potoku 08.10.2019
9. Varšavská pri garážach 10.10.2019
10. Unitas, Šancová 23 do dvora 10.10.2019
11. Družstevná Kalinčiakova pri vjazde 10.10.2019
12. Škultétyho-Plzenská parkovisko 15.10.2019
13. Bartoškova-Športová pred garážami 15.10.2019
14. Mestská-Osadná pri parku 15.10.2019
15. Čsl. parašutistov pri škôlke 16.10.2019
16. Jeséniova pri HMÚ 16.10.2019
17. Odborárska garáže pri ZŠ 17.10.2019
18. Pluhová dvor č. 4-6 17.10.2019
19. Matúškova-Jaskov rad roh ulíc 17.10.2019
20. Višňová parkovisko 22.10.2019
21. Jahodová pri detskom ihrisku 22.10.2019
22. Guothova č. 9 - 11 22.10.2019
23. Magurská č. 3 - 5 23.10.2019
24. Horská roh Jurská 23.10.2019
25. Mierová kolónia Tylová ul. 24.10.2019
26. Pri starom ihrisku pri záhradách 24.10.2019
27. Záborského stojisko pri parkovisku 24.10.2019
28. Brečtanová roh Cesta na Kamzík 29.10.2019
29. Hrdličková č. 32 - súkromné parkovacie boxy 29.10.2019
30. Česká roh Kukučínovej ul. 31.10.2019
31. Stará Klenová podľa voľného miesta 31.10.2019
32. Budyšínska podľa voľného miesta 31.10.2019


Vytvorené: 06.11.2019 14:23, webman
Hore
Hore
Hore