Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Do termínu volieb do Európskeho parlamentu sa nesmú meniť názvy ulíc ani číslovanie stavieb

23.04.2019 - Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28 zo dňa 01.02.2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Mestská časť Bratislava Nové Mesto oznamuje občanom, že v zmysle zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. , §2d, odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb orgánov samosprávy obcí, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb v období od 01.02.2019 – 25.05.2019.


Vytvorené: 23.04.2019 06:57, webman
Hore
Hore
Hore