Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vihorlatská

 • areál oplotenýDI-Vihorlatská
 • domček s kĺzačkou do piesku
 • pieskovisko 1x  
 • kolotoč 1 ks
 • hojdačka 2 ks (1 ks malá, 1 ks veľká)
 • šplhacia stena
 • kôš na odpad 3 ks
 • lavička parková 11 ks (hnedá)
 • ihrisko s mantinelmi na pozemný hokej
 • lavičky (striedačky) 4 ks
 • basketbalové koše 2 ks

Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38

 


Vytvorené: 12.03.2012 22:24, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore