Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

September

1. september
 • sviatok
2. september
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s vicestarostom
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie s občanom
 • kulturné podujatie Kuchajda
3. september
 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
6. september
 • pracovná porada vedenie
 • pracovné stretnutie hasiči
 • pracovné stretnutie parkovanie
 • pracovné stretnutie s vicestarostom
 • pracovné stretnutie Orange
 • DK Kramáre
7. september
 • pracovné stretnutie Istropolis
 • ZOOM magistrát
 • Nobelova Nemocnica
 • pracovné stretnutie prednosta
 • Robotnícka Jasle
 • DK Kramáre Vernisáž
 • pracovné stretnutie Corwin
 • pracovné stretnutie s občanmi
8. september
 • Okresný úrad
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovný obed
 • pracovné stretnutie s občanom
 • ZŠ + MŠ
 • Zoom Magistrát
 • pracovné stretnutie s občanom
9. september
 • pracovné stretnutie stavebný úrad
 • Mestská rada
 • obhliadka v terene
 • pracovné stretnutie IMMOCAP
 • pracovné stretnutie VÚZ
 • otvorenie Strediska Kultúry
10. september
 • pracovné stretnutie Ekopodnik
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie Ministerstvo obrany
 • kultúrna akcia Kuchajda
13. september
 • pracovná porada vedenie
 • pracovná stretnutie Siemens
 • pracovné stretnutie primátor
 • vybavovanie agendy starostu
14. september
 • Obhliadka v teréne
 • Miestna rada
 • Snežienka
 • Pracovné stretnutie s občanom
 • Pracovné stretnutie s poslancom
15. september
 • Sviatok
16. september
 • Stavebný úrad
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
17. september
 • Regionálne združenie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
20. september
 • Pracovná porada vedenie
 • Pracovné stretnutie parkovanie
 • DC Športová
 • vybavovanie agendy starostu
21. september
 • Pracovné stretnutie Palma
 • Pracovné stretnutie Stavebný úrad
 • Pracovné stretnutie s poslancom
 • Pohreb
 • DC Stromova
22. september
 • MŠ Osadná
 • Pracovné stretnutie s občanom
 • DC Vajnorská
 • vybavovanie agendy starostu
23. september
 • Stavebný úrad
 • MŠ Letná
 • NRSR
 • Pracovný obed
 • DC Sibírska
24. september
 • Životné prostredie
 • Redakčná rada
 • Odbory
 • Pracovné stretnutie s prednostom
 • Tržnica
 • Kulturna akcia Kuchajda
 • Vietnamská komunita
27. september
 • pracovná porada vedenie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie Tržnica
 • pracovné stretnutie Parkovanie
28. september
 • Miestne zastupiťelstvo
 • Parkovacia politika magistrát online
 • Istropolis
29. september
 • Obhliadka v teréne
 • DC Sibírska
 • Pracovné stretnutie Orange
 • Pracovné stretnutie Bioodpad
 • Pracovné stretnutie s prednostom
30. september
 • Pracovné stretnutie s vicestarostami
 • Pracovné stretnutie Odbory
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • DC Nobelova Chemická


Vytvorené: 30.09.2021 09:19, webman
Hore
Hore
Hore