Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

September

1. september
  • sviatok
2. september
  • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
  • pracovné stretnutie s vicestarostom
  • vybavovanie agendy starostu
  • pracovné stretnutie s občanom
  • kulturné podujatie Kuchajda
3. september
  • pracovné stretnutie s občanom
  • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
  • vybavovanie agendy starostu
6. september
  • pracovná porada vedenie
  • pracovné stretnutie hasiči
  • pracovné stretnutie parkovanie
  • pracovné stretnutie s vicestarostom
  • pracovné stretnutie Orange
  • DK Kramáre
7. september
  • pracovné stretnutie Istropolis
  • ZOOM magistrát
  • Nobelova Nemocnica
  • pracovné stretnutie prednosta
  • Robotnícka Jasle
  • DK Kramáre Vernisáž
  • pracovné stretnutie Corwin
  • pracovné stretnutie s občanmi
8. september
  • Okresný úrad
  • pracovné stretnutie s občanom
  • pracovné stretnutie s občanom
  • pracovný obed
  • pracovné stretnutie s občanom
  • ZŠ + MŠ
  • Zoom Magistrát
  • pracovné stretnutie s občanom
9. september
  • pracovné stretnutie stavebný úrad
  • Mestská rada
  • obhliadka v terene
  • pracovné stretnutie IMMOCAP
  • pracovné stretnutie VÚZ
  • otvorenie Strediska Kultúry
10. september
  • pracovné stretnutie Ekopodnik
  • obhliadka v teréne
  • pracovné stretnutie Ministerstvo obrany
  • kultúrna akcia Kuchajda
13. september
  • pracovná porada vedenie
  • pracovná stretnutie Siemens
  • pracovné stretnutie primátor
  • vybavovanie agendy starostu
14. september
  • Obhliadka v teréne
  • Miestna rada
  • Snežienka
  • Pracovné stretnutie s občanom
  • Pracovné stretnutie s poslancom
15. september
  • Sviatok
16. september
  • Stavebný úrad
  • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
  • vybavovanie agendy starostu
17. september
  • Regionálne združenie
  • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
  • vybavovanie agendy starostu
20. september
  • Pracovná porada vedenie
  • Pracovné stretnutie parkovanie
  • DC Športová
  • vybavovanie agendy starostu
21. september
  • Pracovné stretnutie Palma
  • Pracovné stretnutie Stavebný úrad
  • Pracovné stretnutie s poslancom
  • Pohreb
  • DC Stromova
22. september
  • MŠ Osadná
  • Pracovné stretnutie s občanom
  • DC Vajnorská
  • vybavovanie agendy starostu
23. september
  • Stavebný úrad
  • MŠ Letná
  • NRSR
  • Pracovný obed
  • DC Sibírska
24. september
  • Životné prostredie
  • Redakčná rada
  • Odbory
  • Pracovné stretnutie s prednostom
  • Tržnica
  • Kulturna akcia Kuchajda
  • Vietnamská komunita
27. september
  • pracovná porada vedenie
  • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
  • pracovné stretnutie Tržnica
  • pracovné stretnutie Parkovanie
28. september
  • Miestne zastupiťelstvo
  • Parkovacia politika magistrát online
  • Istropolis
29. september
  • Obhliadka v teréne
  • DC Sibírska
  • Pracovné stretnutie Orange
  • Pracovné stretnutie Bioodpad
  • Pracovné stretnutie s prednostom
30. september
  • Pracovné stretnutie s vicestarostami
  • Pracovné stretnutie Odbory
  • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
  • DC Nobelova Chemická


Vytvorené: 30.09.2021 09:19, webman
Hore
Hore
Hore