Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rozpočtové opatrenia MČ BNM na rok 2016

Rozpočtové opatrenia bez nutnosti schvaľovania orgánom obce  - účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a z darov - rok 2016
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 33

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 32
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 31

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 30

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 29
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 28
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 27
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 26
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 25
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 24
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 23

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 22
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 21

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 20

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové mesto č. 19

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové mesto č. 18

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 17

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 16

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 15
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 14
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 13
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 12

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 11
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 10

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 9

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 8

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 7

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 6
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 5
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 4

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 3
Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 2

Rozpočtové opatrenie MČ Bratislava - Nové Mesto č. 1


Vytvorené: 23.02.2016 09:12, webman
Hore
Hore
Hore