Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, lekár

Narodený 19. 5. 1940. Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. je rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

    Vo svojej lekárskej, vedeckej i pedagogickej činnosti už 25 rokov formuje, presadzuje a organizuje najmodernejšie metódy starostlivosti o gynekologické pacientky, tehotné ženy a plod na Slovensku.

    Rozvinul množstvo metód a medicínskych postupov, ktoré boli na jeho popud zavedené s celoslovenskou pôsobnosťou, je členom viacerých spoločností a akadémií vied a redakčných rád, odprednášal viac ako 400 odborných prednášok z ktorých viac ako 70 odznelo na rôznych európskych a svetových kongresoch, konferenciách a sympóziách v zahraničí.

    Je autorom viac ako 100 publikácií v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt a držiteľom niekoľkých vyznamenaní

    Jeho odborná, vedecká, pedagogická a autorská činnosť si zasluhuje ocenenie – Cenu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2007.Vytvorené: 11.01.2012 09:54, webman
Hore
Hore
Hore