Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Október 2020

5. október

 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie s riaditeľom kancelárie starostu

6. október

 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie s riaditeľom kancelárie starostu

7. október

 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovná agenda a administratíva
 • telekonferencia ZOOM so zástupcami magistrátu

8. október

 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu
 • Obhliadka mestskej časti
 • pracovné stretnutie s riaditelom kancelárie starostu

9. október

 • dovolenka

12. október

 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie k parkovaniu J.C.H.

13. október

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • Miestna rada ZOOM
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie s riaditeľom kancelárie starostu

14. október

 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovné stretnutie s riadiťelom EKO-PODNIK
 • pracovná agenda a administratíva
 • pracovné stretnutie s riaditeľom kancelárie starostu

15. október

 • pracovná porada s vicestarostami
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie s riaditeľom kancelárie starostu

16. október

 • pracovná stretnutie s občanom
 • obhliadka v teréne
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu

19. október

 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovná porada s vicestarostami
 • ZOOM porada parkovanie
 • pracovné stretnutie na magistráte

20. október

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie BSK

21. október

 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovná agenda a administratíva
 • pracovné stretnutie s riaditeľom kancelárie starostu

22. október

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovná agenda a administratíva
 • obhliadka v teréne
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s riaditeľom kancelárie starostu

23. október

 • pracovné stretnutie Ekonomická Univerzita
 • pracovná stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s prednostom
 • pracovné stretnutie s riadiťelom Ekopodniku
 • pracovné stretnutie so zástupcom Imocap
 • pracovné stretnutie média

26. október

 • pracovná porada s vicestarostami
 • krízový štáb – celoplošné testovanie
 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

27. október

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • ZOOM starostovia + primátor – celoplošné testovanie
 • pracovné stretnutie – celoplošné testovanie
 • vybavovanie agendy starostu

28. október

 • vybavovanie úradných listín, pošty, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • ZOOM – parkovacia politika
 • ZOOM – starostovia – celoplošné testovanie
 • pracovná agenda a administratíva

29. október

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie Vajnorská 21
 • pracovná agenda a administratíva
 • ZOOM – starostovia – celoplošné testovanie

30. október

 • ZOOM – Regionálna rada
 • príprava celoplošného testovania


Vytvorené: 19.10.2020 14:42, webman
Hore
Hore
Hore