Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kalinčiakova

  • domček s kĺzačkou s doskočiskom do piesku
  • kĺzačka stará s doskočiskom do piesku
  • kývavé zariadenie 2 ks  (prevažovač)
  • hojdačka v ohrádke 8 ks (4 ks malé, 4 ks veľké)
  • preliezka kovová  (kocka)
  • kôš na odpad 3 ks
  • lavička parková 10 ks (okrová)
  • oplotená športová plocha, futbal, basketbal 2 koše
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 21:51, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore