Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Gouthova

  • hojdačka 3 ks v ohrádkeDI-Guothova
  • domček s kĺzačkou s doskočiskom do piesku
  • šplhacia stena (rebrík, lano)
  • kývavé zariadenie (1 ks koník)
  • kývavé zariadenie 1 ks (prevažovač)
  • preliezka kovová  4 ks (oblúková, lomená, kocka, rebrík)
  • kôš na odpad 1 ks
  • lavička parková 8 ks (okrová)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38

 


Vytvorené: 12.03.2012 21:41, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore