Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Elena Kittnarová, operná a operetná speváčka

Pani Elena Kittnarová po absolvovaní štátneho konzervatória v roku 1953 bola jednu sezónu elévkou v Slovenskom národnom divadle. Na trinásť sezón sa stala členkou spevohry Novej scény, kde sa postupne prepracovala k hlavným postavám tam uvádzaných operiet a muzikálov. Od sezóny 1966 - 67 až do 30-teho septembra 1993 bola členkou opery Slovenského národného divadla, kedy odišla do dôchodku. I potom účinkovala v legendárnej inscenácii Verdiho opery Nabucco, ktorá mala v Bratislave viac ako 450 repríz.

    Pani Kittnarová, ktorá spĺňala všetky predpoklady, ktoré vyžaduje "trojčlenka operety - dobre spievať, dobre hrať a dobre vyzerať ", stvárnila hlavné postavy v operetách Netopier, Veselá vdova, Modrá ruža, Hrnčiarsky bál a v ďalších.

    V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, ktoré sa nazývali "zlatým vekom muzikálu", pani Kittnarová spievala dvojrolu Kataríny a Lily Vanesiovej v muzikále "Pobozkaj ma Katarína " a Lízu v "My Fair Lady". Účinkovala i vo viacerých operách, napr. Piková dáma, Mackbeth, Trubadúr, Tosca, Krútňava a v ďalších.

    Hosťovala na viacerých zahraničných operných scénach, účinkovala v nahrávkach pre rozhlas, televíziu, gramofónové platne i ako koncertná speváčka. Pani Kittnarová svojou celoživotnou umeleckou činnosťou reprezentovala aj našu mestskú časť, v ktorej má svoje bydlisko.

    Za jej významnú prácu pre spoločnosť jej starosta Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto udeľuje Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostala v roku 2006.

 Vytvorené: 11.01.2012 10:03, webman
Hore
Hore
Hore