Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Doc. PhDr. Ján Starší, CSc., hokejový reprezentant, tréner a pedagogický pracovník

Doc. PhDr. Ján Starší, CSc.

Narodený 17.10.1933. Pán Doc. PhDr. Ján Starší, CSc, sa celý svoj život venuje aktívnemu športu a výchove športovcov. Ako hokejový reprezentant sa zaslúžil o to, že československá reprezentácia získala vynikajúce športové výsledky. Boli to napr.: v roku 1961 zlatá medaila na Majstrovstvách Európy a strieborná na Majstrovstvách sveta, reprezentačné mužstvo ČSSR pod jeho trénerským vedením získalo v rokoch l976 a l977 titul majstra sveta a v roku l976 na OH v Innsbrucku získalo striebornú medailu .

    Pán Starší ako aktívny hokejový tréner i ako pedagogický pracovník na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, bol ocenený i vysokými vyznamenaniami ako Rad práce, titulmi majster športu a zaslúžilý majster športu, vzorný tréner a zaslúžilý tréner. V roku 1999 sa stal členom Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie a do Siene slávy slovenského hokeja bol uvedený 30.11.2002.

    Jeho aktívna športová kariéra ako i pedagogická činnosť a výchova mnohých úspešných športovcov so zasluhuje ocenenie – Cenu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2007.Vytvorené: 11.01.2012 09:52, webman
Hore
Hore
Hore