Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Apríl

1. apríl

 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné strenutie s poradcom
 • vybavovanie agendy starostu

2. apríl

 • sviatok

5. apríl

 • Sviatok

6. apríl

 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom kancelárie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

7. apríl

 • pracovné stretnutie s prednostom
 • BSK ZŠ/MŠ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

8. apríl

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • vybavovanie agendy starostu

9. apríl

 • pracovné stretnutie s občanom
 • ZOOM Školy
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

12. apríl

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovná porada s vicestarostami
 • pracovné stretnutie školstvo
 • vybavovanie agendy starostu

13. apríl

 • Miestne zastupiteľstvo
 • MS Teams BSK
 • vybavovanie agendy starostu

14. apríl

 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovné stretnutie v teréne
 • pracovné stretnutie s prednostom
 • vybavovanie agendy starostu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

15. apríl

 • pracovné stretnutie Makovického
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
 • Teams

16. apríl

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie notárka
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

19. apríl

 • pracovná porada s vicestarostami
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu

20. apríl

 • pracovné stretnutie VIVO
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie NFŠ
 • pracovné stretnutie s hovorcom

21. apríl

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie investičné oddelenie
 • pracovný obed s poslancom
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu

22. apríl

 • pracovné stretnutie právne oddelenie
 • pracovné stretnutie s prednostom
 • pracovné stretnutie s občanom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • miestne zastupiteľstvo

23. apríl

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou školy
 • Zoom linka 145
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom kancelárie

26. apríl

 • pracovné stretnutie UP
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie sčítanie obyvateľov
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie s poslancom

27. apríl

 • pracovné stretnutie cestári
 • pracovná porada vedenia
 • pracovná porada investičné oddelenie
 • pracovné stretnutie TV
 • vybavovanie agendy starostu

28. apríl

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s poradcom starostu
 • ZOOM magistrát
 • pracovné stretnutie Cádrova
 • pracovné stretnutie s občanom
 • vybavovanie agendy starostu

29. apríl

 • pracovné stretnutie vedenie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • miestne zastupiteľstvo

30. apríl

 • Zoom linka 145
 • ZOOM Regionálna rada
 • Pracovné stretnutie s občanom
 • ZOOM Magistrát


Vytvorené: 07.04.2021 12:59, webman
Hore
Hore
Hore