Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Akad. sochár Rastislav Miklánek, sochár

Akad. sochár Rastislav Miklánek

Narodený 5.2.1942.  Pán Rastislav Miklánek je popredný slovenský sochár a reštaurátor. Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení, kde ukončil v roku l966 štúdium, odbor figurálne sochárstvo.  Študoval u profesorov Jozefa Kostku, Jána Kulicha, Františka Štefunka a Karla Veselého. U profesora Veselého postgraduálne vyštudoval aj reštaurátorstvo umeleckých pamiatok, taktiež na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pán Miklánek sa venuje voľnej sochárskej a medailérskej tvorbe a reštaurovaniu. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, Komory reštaurátorov Slovenska, špecializuje sa na reštaurovanie drevených plastík, drevených architektonických článkov a oltárnych architektúr, kamenných plastík, kamenných architektonických článkov, muriva a naväzujúcich omietok.

    Svojimi rukami vytvoril množstvo zaujímavých figúr, ktoré prezentoval na rôznych výstavách, napr. v roku 1984 v Bratislave na spoločnej výstave „Z odkazu Povstania“, v roku l985 v Prahe a v Bratislave na výstave pri príležitosti 4O. výročia oslobodenia „Vyznanie životu a mieru“. Je autorom medaily k 6O výročiu Pravdy Bratislava.

    Jeho významná práca si zasluhuje ocenenie Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2007.Vytvorené: 11.01.2012 09:41, webman
Hore
Hore
Hore